reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© grzegorz-kula-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 lipca 2014

Powstanie Polska Agencja Kosmiczna

Sejm uchwalił w piątek ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Organizacja ma realizować zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej.

POLSA (od ang. Polish Space Agency) będzie działać na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i naukowych. Polska Agencja Kosmiczna będzie m.in.: koordynować polską politykę kosmiczną realizowaną w ramach programów krajowych, unijnych i międzynarodowych (w tym w ramach polskiego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej). Agencja ma ponadto podejmować oraz wspierać działania na rzecz promocji polskiego przemysłu kosmicznego i myśli naukowej w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej. POLSA będzie też wykonywać zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Agencja będzie pomagać środowiskom naukowym oraz przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania i zamówień oraz wdrażaniu technologii kosmicznych. Dotychczas zadania te były rozproszone między różne instytucje państwowe. Siedzibą Agencji ma być Warszawa, a jej działalność będzie podlegać premierowi. --- Źródło: sejm.gov.pl
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1