reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-podshivalov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 lipca 2014

SENER podpisał umowę z ESA

Firma SENER podpisała z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) kontrakt dotyczący faz C/D i E misji Proba-3, zgodnie z którym firma SENER jest głównym wykonawcą tego przedsięwzięcia.

Grupa inżynieryjna i technologiczna SENER ukończyła negocjacje dotyczące realizacji faz C/D i E1 (aż do etapu sprawdzenia systemu na orbicie) misji kosmicznej prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Proba-3, której głównym wykonawcą jest firma SENER. Przedmiotem umowy jest realizacja faz C/D i E projektu, jako owoc długiego okresu prac ze strony grupy SENER – która uczestniczy w misji Proba-3 od 2007 roku. Już na tym etapie uczestnictwa firma SENER kierowała ekipą, która opracowała lot w formacji oraz system naprowadzania, nawigacji i kontroli (GNC). Po ostatecznym zatwierdzeniu tego programu firma SENER stała się głównym wykonawcą odpowiedzialnym za całą misję.
Celem misji Proba-3 jest prezentacja na orbicie wysoce precyzyjnej technologii lotu w formacji. Misja ta jest skomplikowana z technologicznego oraz programowego punktu widzenia i wymaga zaangażowania wielu hiszpańskich, belgijskich oraz pochodzących z co najmniej 10 innych krajów firm z branży kosmicznej.
Dyrektor Pionu Inżynierii Kosmicznej grupy SENER Diego Rodríguez podkreślił, że „technologia lotu w formacji niewątpliwie będzie stanowić jedną z najważniejszych technologii najbliższych dekad, jako że umożliwia ona poszerzenie zakresu zastosowań „struktur wirtualnych” – co oznacza wiele nowych możliwości, szczególnie w odniesieniu do misji naukowych”. Loty w formacji umożliwiają skoordynowany ruch dwóch lub więcej satelitów i ich utrzymanie względem siebie bardzo dokładnej odległości i ustawienia. Pozwala to na przykład na tworzenie teleskopów, w których główne elementy (soczewka i detektory) mogą być od siebie oddalone o kilkaset kilometrów, zachowując jednak między sobą stały dystans. A zatem jest to dobre rozwiązanie dla dużych rozkładanych struktur, które utrudniają wystrzelenie na orbitę, gdyż zwiększają znacznie wagę i objętość ciężaru użytecznego rakiety. W misji pokazowej, jaką jest Proba-3, wezmą udział dwie minisatelity, które zostaną umieszczeni na na silnie eliptycznej orbicie okołoziemskiej. Zostanie wykonany także szereg manewrów i pomiarów doświadczalnych, co pozwoli ocenić pracę nowoczesnych algorytmów i sprzętu niezbędnych w przypadku tej misji Będzie również można oszacować precyzję i stabilność wspomnianych manewrów we wzajemnym położeniu obu statków. Ponadto jednym z elementów projektu będzie koronograf (przyrząd do analizy atmosfery lub korony słonecznej), który skorzysta z możliwości oferowanych przez Proba-3, a mianowicie oddalenie o dziesiątki metrów przysłony słonecznej od samego przyrządu. --- Źródło: SENER
reklama
August 04 2020 13:53 V18.8.1-2