reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© fouquin-christophe-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 lipca 2014

Grupa APS Energia ogłosiła strategię rozwoju

Umacnianie pozycji lidera na rynku urządzeń zasilania awaryjnego dla przemysłu w Polsce, rozwój na rynkach wschodnich, ekspansja zagraniczna oraz przeniesienie notowań na rynek główny GPW- to główne cele strategii rozwoju Grupy.

Grupa APS zamierza rozwijać się zarówno organicznie oraz poprzez przejęcia innych podmiotów. - Naszym celem jest osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów na poziomie 20% r/r, a z uwzględnieniem potencjalnych akwizycji 30% r/r- powiedział Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.
APS Energia dostarcza produkty dla odbiorców z branż energetyki, przemysłu rafineryjnego oraz wydobywczego. – Zdobyliśmy wymagane rosyjskie certyfikaty bezpieczeństwa na rosyjskim rynku energii atomowej i planujemy tam dalszą ekspansję – zapowiedział Piotr Szewczyk. Grupa chce dostarczać urządzenia dla elektrowni na Węgrzech, w Finlandii, Turcji i Bułgarii.
Prezes Szewczyk zapowiada dalszą ekspansję produktów. Spółka pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą wejść na kolejne sektory gospodarki (trakcja jezdna, sektor obronny oraz służby zdrowia). – Ciągle inwestujemy w rozwój nowych produktów. Możemy się pochwalić nowatorskimi rozwiązaniami w dziedzinie systemów zasilania statków wojennych, trakcji jezdnych czy filtrów hybrydowych dla sektora wydobycia ropy naftowej – wymienia Piotr Szewczyk. Spółka pracuje również nad specjalistycznymi urządzeniami zasilania gwarantowanego dla platform wiertniczych i sektora wydobycia gazu łupkowego. Jednym ze strategicznych celów Grupy jest umocnienie się na pozycji krajowego lidera urządzeń zasilania awaryjnego dla energetyki i przemysłu rafineryjnego. APS Energia chce postawić na sektor trakcji jezdnej. – Chcemy docelowo uzyskać ponad 10% udziału w tym segmencie – zapowiedział Piotr Szewczyk. Grupa planuje nie tylko serwisować własne urządzenia, ale oferować montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przez swoją spółkę zależną ENAP SA APS Energia ma w planach zwiększenie udziałów na rynkach WNP, w tym szczególności Rosji, Kazachstanu i Azerbejdżanu. - Celem strategicznym Grupy jest zwiększenie udziałów w sektorze zasilania awaryjnego dla przemysłu i energetyki i przemysłu rafineryjnego w Rosji do 15% oraz do 1-2% w tamtejszym sektorze trakcji jezdnej – zapowiedział prezes APS Energia. Poza rozwojem na rynkach krajów WNP APS Energia planuje wejść na rynki azjatyckie (Indie, Wietnam), Bliskiego Wschodu (Turcja, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Irak, Iran, afrykańskie (Egipt, RPA) oraz Ameryki Północnej i Południowej. W związku z dynamicznym rozwojem i rosnącym popytem, APS Energia chce zwiększyć moce produkcyjne o 150%. W Stanisławowie k. Warszawy powstanie nowoczesny kompleks biurowo- produkcyjny. Inauguracja produkcji jest planowana na I kw. 2016 roku. Firma nie wyklucza również uruchomienia zakładu produkcyjnego poza granicami Polski. APS chce prowadzić akwizycje podmiotów, których działalność będzie uzupełniała ofertę asortymentową i rynkową Grupy. – Obszar naszego zainteresowania to Polska, rynki WNP oraz Europa Zachodnia. Bacznie przyglądamy się zarówno producentom, firmom montażowo-serwisowym oraz dystrybutorom, a także integratorom działającym w branży AKPiA– powiedział Piotr Szewczyk.
reklama
August 04 2020 13:53 V18.8.1-2