reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-fediachov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 lipca 2014

PGE Dystrybucja obroniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na system AMI

18 lipca 2014 r. został ogłoszony wyrok, którym KIO oddaliła wszystkie trzy odwołania złożone przez wykonawców wobec opracowanej przez PGE Dystrybucja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na system AMI.


Jednocześnie wykonawcy zostali obciążeni kosztami postępowania. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nie jest prawomocny. Postępowanie wywołane wniesieniem odwołań toczyło się w ramach obecnie trwającego postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest „wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI w obszarach pilotażowych w Oddziałach Białystok i Łódź-Miasto oraz wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI”. W ustnym uzasadnieniu wyroku Izba przyznała zasadność argumentów o konieczności stosowania modulacji OFDM jako rozwiązania najbardziej zaawansowanego technicznie, uznając przy tym, że dowody przedstawiane przez odwołujących okazały się niewystarczające dla wykazania, że zamawiający powinien również dopuścić w warstwie fizycznej modulację ETSI stosowaną w specyfikacji OSGP. Krajowa Izba Odwoławcza zaakcentowała też należyte rozeznanie rynku dokonane przez zamawiającego, w tym poprzez przeprowadzony dialog techniczny, który nie był kwestionowany przez wykonawców z OSGP – czytamy w komunikacie. Jednocześnie potwierdzono także, iż projekty realizowane przez inne podmioty, pełniące również obowiązki OSD, nie są identyczne z postępowaniem PGE Dystrybucja S.A., która ma prawo do indywidualnego rozpoznania swoich potrzeb i kształtowania postanowień SIWZ w tym zakresie. --- Źródło: PGE Dystrybucja
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1