reklama
reklama
reklama
reklama
© Integer.pl Przemysł elektroniczny | 22 lipca 2014

Integer.pl sprzedał PKO Bankowy Leasing 245 paczkomatów

Spółka zależna Integer.pl, Easypack, zawarła umowę sprzedaży 245 paczkomatów za 19,95 mln PLN netto oraz ich leasingu operacyjnego za wynagrodzenie w łącznej wysokości 21,86 mln PLN netto.

- Przedmiotem umowy leasingu jest zobowiązanie PKO Bankowy Leasing do nabycia 245 paczkomatów od (…) Easypack i wydania ich do korzystania (…) EasyPack w zamian za płatne w ratach (…) wynagrodzenie w łącznej wysokości netto 21.860.689,04 zł, w tym cena nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu w wysokości netto 4.989.175,00 zł. W związku z powyższym jednocześnie zawarta została umowa sprzedaży, na podstawie której Easypack zbył na rzecz PKO Bankowy Leasing ww. paczkomaty za łączną cenę netto 19.956.700,00 zł (…). Paczkomaty będące przedmiotem ww. umów pozostają w sposób niezmienny w posiadaniu oraz użytkowaniu spółki Easypack (…) – czytamy w raporcie spółki. Kontrakt został zawarty do 30 czerwca 2018 roku.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1