reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 22 czerwca 2009

Zarząd ZEG popiera połączenie ze spółkami zależnymi

Zarząd ZEG wydał dziś oficjalny komunikat, w którym popiera rekomendowany WZA plan połączenia ze spółkami zależnymi, w tym ZEG-PCB

‘Zarząd ZEG S.A. jest inicjatorem połączenia i będzie popierał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przygotowany w tej sprawie projekt uchwały. Na uzasadnienie swojego stanowiska Zarząd ZEG S.A. podnosi, iż wobec zmieniającej się sytuacji gospodarczej zachodzi potrzeba restrukturyzacji grupy kapitałowej ZEG S.A., co w horyzoncie czasowym długookresowym przyczyni się do obniżenia kosztów prowadzonej działalności, wzmocni ZEG S.A. oraz uprości stosunki organizacyjne grupy. W procedurze połączenia ZEG S.A. będzie spółką przejmującą dwie swoje spółki zależne (tj. ZEG Energetyka sp. z o.o. oraz ZEG - PCB sp. z o.o.), których jest jedynym wspólnikiem. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone na postawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla potrzeb połączenia na dzień 31 stycznia 2009 r. i zostało w przewidzianym prawem terminie zgłoszone do sądu rejestrowego. […] Przedmiot działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. obejmuje produkcję urządzeń elektroniki i automatyki górniczej, w tym: 1) urządzeń i systemów dla automatyzacji i transportu w podziemiach kopalń, 2) urządzeń i systemów łączności i teletransmisji górniczej, 3) urządzeń i systemów do analizy parametrów atmosfery kopalnianej, 4) systemów metanometrycznych, 5) urządzeń kontrolno-pomiarowych i techniki strzałowej, 6) urządzeń do zabezpieczania sieci energetycznych w podziemiach kopalń, 7) przekształtników energoelektronicznych, 8) urządzeń dla kopalń odkrywkowych [...] ZEG PCB sp. z o.o. zajmuje się produkcją obwodów drukowanych jedno- i dwustronnych, świadczeniem usług sitodrukowych, wykonywaniem dokumentacji technicznej w zakresie obwodów drukowanych, świadczeniem usług w zakresie analiz chemicznych.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1