reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 lipca 2014

Aplisens zarejestrował w Rumunii spółkę zależną

Kapitał zakładowy nowej spółki Aplisens Rumunia wynosi 110.000 RON, co odpowiada 103,84 tys. PLN.

W nowo powołanej spółce Aplisens objął 51% udziałów, pozostałe 49% udziałów należy do obywatela Rumunii, który będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego Aplisens Rumunia. - Celem utworzenia spółki Aplisens Rumunia jest zwiększenie sprzedaży produktów marki Aplisens na rynku rumuńskim. Aplisens traktuje nowo utworzoną spółkę jako inwestycję długoterminową - poinformowano w komunikacie. Sprzedaż Grupy Kapitałowej Aplisens na rynkach zagranicznych na 2013 roku stanowiła 58,5% sprzedaży, a udział rynków UE wynosił 14% sprzedaży ogółem. W 2013 roku na rynkach Unii Europejskiej odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 21,9% w stosunku do roku poprzedniego, a w I kwartale 2014 roku przychody te wzrosły o 26,4% w stosunku do I kwartału 2013 roku.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2