reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© milan-jurkovic-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 lipca 2014

Więcej pieniędzy dla Brastera: aktualizacja

Spółka otrzyma więcej środków z PARP na rozwój zdolności produkcyjnych. Planuje też przenosiny na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Braster otrzyma większe dofinansowanie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację II etapu projektu ‘BreastLife – innowacyjny tester termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi’. Spółka wnosiła o zwiększenie dofinansowania z 1.3 mln zł do 7.1 mln zł, jednak jej wniosek nie został uwzględniony w całości i PARP zgodził się na zwiększenie finansowania o 2.8 mln zł, do poziomu 4.0 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na linię technologiczną do masowej produkcji folii termograficznych. Braster złożył również projekt prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego. Jesienią 2014 planuje przenieść się z NewConnect na główny parkiet GPW.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1