reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 22 czerwca 2009

Aneks 5 dyrektywy RoHS uaktualniony

Komisja Europejska uaktualniła Aneks nr 5 dyrektywy RoHS, dodając sześć nowych substancji.

Substancje dodane w ramach ostatniego uaktualnienia: 33: Ołów zawarty w lutowiach do lutowania cienkich przewodów miedzianych o średnicy 100 µm lub mniejszych w transformatorach mocy. 34: Ołów zawarty w trymerach potencjometrów. 35: Kadm zawarty w fotorezystorach dla optokuplerów stosowanych w profesjonalnym sprzęcie audio (do 31 grudnia 2009). 36: Rtęć w katodach używanych w wyświetlaczach plazmowych o wadze do 30 mg (do 1 lipca 2010). 37: Ołów używany do powlekania diod wysokowoltowych. 38: Kadm i tlenki kadmu w pastach do wytwarzania grubego filmu na aluminium.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-2