reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ginasanders-dreamstime.com Rynki | 10 lipca 2014

W 2018 co piąty pojazd będzie wyposażony w system monitoringu

Berg Insight przewiduje, iż średnioroczny wzrost na rynku systemów monitoringu pojazdów w Rosji i Europie Wschodniej osiągnie poziom 15.7%.

Berg prognozuje, iż liczba pojazdów używających systemów monitoringu w regionie CIS (Rosja i pozostałe kraje powstałe po rozpadzie ZSRR) i Europie Wschodniej wzrośnie z 2.9 mln w ostatnim kwartale 2013 do 5.9 mln do końca roku 2018. W efekcie, rynek ma osiągnąć średnioroczny wzrost na poziomie 15.7%. Oznacza to równocześnie, iż stopień penetracji rynku (tj. odsetek pojazdów używających tego typu systemów) wśród pojazdów użytkowanych komercyjnie wzrośnie z 12.1% w roku 2013 do 21.7% w roku 2018. W samej tylko Rosji liczba pojazdów używających systemów monitoringu wzrośnie z 1.3 mln do 2.6 mln. Rosja stanowi 45% opisywanego rynku i obserwowane ostatnio spowolnienie rozwoju gospodarczego negatywnie wpłynęło na prezentowane przez Berg prognozy. W ubiegłym roku Berg przewidywał średnioroczny wzrost rynku na poziomie 22.6% w okresie do końca 2017 i osiągnięcie 23.8% penetracji rynku.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1