reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kasia-biel-dreamstime.com Nauka | 09 lipca 2014

Instytut Technologii Elektronowej dziewiątym członkiem CEZAMAT-u

Warszawski Instytut Technologii Elektronowej (ITE) dołączył do grona konsorcjantów Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CEZAMAT.

CEZAMAT to ośrodek badawczo-wdrożeniowy skupiający czołowe polskie jednostki naukowe: szkoły wyższe, instytuty Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. Ma integrować środowisko naukowe w badaniach nad przyszłościowymi materiałami i technologiami oraz umożliwiać wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych na najwyższym, światowym poziomie. Do grona konsorcjantów należały do tej pory: Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut Wysokich Ciśnień i Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Działający od 1966 roku Instytut Technologii Elektronowej, który właśnie dołączył do CEZAMAT-u, jest wiodącym instytutem badawczym w dziedzinie mikro i nanotechnologii półprzewodnikowych. Prowadzone są w nim badania w zakresie elektroniki i fizyki ciała stałego. Pracujący w nim naukowcy opracowują, wdrażają i upowszechniają nowoczesne rozwiązania w mikro i nanoelektronice oraz fotonice. Finansowany ze środków unijnych projekt CEZAMAT obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy, do którego dostęp będzie otwarty zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak również dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową. Sercem CEZAMAT-u będzie Laboratorium Centralne powstające przy ul. Poleczki na działce należącej do głównego beneficjenta projektu - Politechniki Warszawskiej. Źródło: PAP Nauka w Polsce
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1