reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 lipca 2014

Więcej pieniędzy dla Brastera

Twórca innowacyjnego urządzenia do diagnostyki raka piersi otrzyma większe niż planowano dofinansowanie z PARP.


Zarząd spółki Braster poinformował, że 30 czerwca 2014 roku zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) aneks warunkowo zwiększający poziom dofinansowania na realizację II Etapu Projektu „BreastLife – innowacyjny tester termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi” w ramach umowy o dofinansowanie. Etap II projektu obejmuje inwestycję w linię technologiczną do masowej produkcji folii termograficznych. Złożony przez spółkę do PARP warunkowo zaakceptowany wniosek zakłada zwiększenie kwoty dofinansowania z 5,75 mln PLN do 7,064 mln PLN. Jednocześnie strony zgodziły się na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu na 30 września 2015 roku. Warunkiem wejścia w życie aneksu jest wyrażenie przez Ministerstwo Gospodarki zgody na wprowadzone zmiany.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2