reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 22 czerwca 2009

Zaktualizowana prognoza rynku LCD TV do roku 2013

Po dobrym 1Q2009, DisplaySearch przedstawiło zrewidowaną prognozę popytu na LCD TV do roku 2013.

Lepszy od spodziewanego wynik 1Q oraz wzrastające środki na stymulację rynku ze strony rządu chińskiego, skłoniły DisplaySearch do zrewidowania pięcioletniej prognozy rozwoju rynku LCD TV. Na rok 2009 analitycy podnieśli prognozę z poziomu 120 mln sztuk do 127 mln sztuk, co wynika między innymi z szybszego aniżeli się spodziewano spadku zainteresowania CRT. Należy jednak zauważyć, iż wartość przychodów na rynku ma zmniejszyć się o około 6% w roku 2009, co wynika oczywiście z szybkiego spadku cen LCD TV. DisplaySearch przewiduje, iż dostawy LCD TV w roku 2009 w ujęciu ilościowym osiągną poziom 127 mln sztuk (w tym w samych Chinach 23.6 mln sztuk), co stanowi wzrost w stosunku do wyników roku 2008 o 21%. LCD TV będą stanowić w roku 2009 około 63% całkowitego rynku odbiorników TV. Rynek w ujęciu wartościowym wyniesie 76 mld USD. Pomimo znacznego wzrostu odnotowanego w roku 2008 (28%), na rok obecny analitycy DisplaySearch prognozują 2% spadek ilości sprzedanych sztuk odbiorników plazmowych, do poziomu 14.1 mln Rysunek 1: Prognoza światowego rynku LCD TV do roku 2013. Źródło: DisplaySearch Rysunek 2: Udział LCD TV wg częstotliwości odświeżania. Źródło: DisplaySearch
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1