reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 01 października 2008

Sonel odnotował 17% wzrostu sprzedaży w I półroczu 2008

Sonel, producent mierników oraz dostawca usług EMS, ogłosił wyniki za pierwsze półrocze 2008.

Przychody Sonela wzrosły w pierwszym półroczu 2008 o 17%, osiągając poziom 14.2 mln zł. Firma uzyskuje przychody głównie ze sprzedaży własnych produktów – mierników - których udział w sprzedaży wynosi obecnie 78.5%. Coraz ważniejszą rolę odgrywają dla spółki przychody ze sprzedaży usług montażu elektronicznego, których dynamika w I półroczu wyniosła 31%, a ich udział w całości sprzedaży wzrósł z 18.3% do 20.5%. Wartość usług EMS świadczonych przez Sonel ukształtowała się na poziomie 2.9 mln zł. Szybki wzrost sprzedaży usług EMS to w dużej mierze zasługa niedawnych inwestycji. Firma została przeniesiona do nowego obiektu produkcyjno biurowego, o powierzchni przeszło 6000 m2, położonego w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wraz z nowym budynkiem w II kwartale 2008 roku oddano do użytkowania szereg maszyn i urządzeń technicznych, w tym nową linię montażu powierzchniowego, nowy agregat lutowniczy oraz AOI. Łącznie inwestycje w I półroczu wyniosły 28.7 mln zł, w tym budowa nowej siedziby pochłonęła 21.3 mln zł. Zmienił się również profil produkcji kontraktowej, wzrósł bowiem udział produktów o znacznym stopniu skomplikowania kosztem produktów mniej złożonych. W efekcie, wzrosła zarówno wielkość sprzedaży usług EMS jak i ilość położonych komponentów, zmniejszyła się natomiast (o około 36%) ilość wyprodukowanych modułów. W efekcie zmian Sonel odnotował znaczna poprawę wyników finansowych. Zysk operacyjny wzrósł o 20.9%, z poziomu 5.7 mln zł w I półroczu 2007 do 6.9 mln zł obecnie, natomiast zysk netto zwiększył się o 86.4%, z 2.5 mln zł do 4.7 mln zł.
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-1