reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 maja 2014

Wzrosła rentowność Grupy Apator

Co prawda sprzedaż Grupy była podobna do zeszłorocznej, ale zyski poszły w górę, a marża zysku netto wyniosła 10,6%. Apator podtrzymał też prognozę na 2014 rok.


Wynik EBITDA wyniósł 26,9 mln PLN (+19% r/r), zysk operacyjny: 21,8 mln PLN (+24% r/r), a zysk netto: 16,2 mln PLN (+23% r/r). Rentowność EBITDA wzrosła więc w ujęciu rok do roku z 14,8% do 17,6%, a rentowność netto – z 8,6% do 10,6%. Jak informuje firma w raporcie, kluczowe czynniki wzrostu rentowności w I kwartale 2014 roku to rozwój produktów, spadek cen surowców (miedź, srebro), optymalizacja procesów produkcyjnych, zmniejszenie zakresu usług kooperacyjnych i związany z tym spadek kosztów oraz nadzór nad kosztami ogólnego zarządu (linie: liczniki energii elektrycznej, gaz, woda i ciepło) oraz spadek kosztów sprzedaży (szczególnie w linii woda i ciepło). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2014 roku ukształtowały się na poziomie 152 900 tys. PLN i w odniesieniu do:
  • raportowanych przychodów za 2013 r. są niższe o 14 541 tys. PLN (8,7%),
  • skorygowanych przychodów za 2013 r. (o Newind) kształtują się na tym samym poziomie – wzrost o 164 tys. PLN (0,1%).
W ujęciu geograficznym Grupa Apator zrealizowała:
  • sprzedaż na rynku krajowym w wysokości 79 776 tys. PLN - spadek o 7 981 tys. PLN (9,1%) r/r, skorygowana sprzedaż (o Newind za 1Q2013) ukształtowała się na poziomie wyższym o 6 724 tys. PLN (9,2%);
  • sprzedaż na rynkach zagranicznych w wysokości 73 124 tys. PLN, spadek o 8,2% r/r, w tym: - do Unii Europejskiej na poziomie 37 777 tys. PLN, spadek o 9 248 tys. PLN (19,7%) r/r, - do pozostałych krajów na poziomie 35 347 tys. PLN, wzrost o 2 688 tys. PLN (8,2%) r/r .
Powyższe zmiany sprzedaży pomiędzy Unią Europejską a pozostałymi krajami wynikają głównie ze spadku sprzedaży gazomierzy do Danii z przeznaczeniem na rynek holenderski i jego częściową kompensacją eksportem do Indii. W I kwartale 2014 roku udział eksportu w przychodach wyniósł 47,8% wobec 52,2% za I kwartał 2013 r. (dane skorygowane); 92% eksportu stanowiła sprzedaż segmentu pomiarowego, a pozostałe 8% sprzedaż segmentu automatyzacji sieci. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 rok zakłada uzyskanie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w przedziale 730 – 760 mln PLN oraz zysku netto w przedziale 75 – 78 mln PLN.
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1