reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nikolai-sorokin-dreamstime.com Wiązki | 19 maja 2014

Groclin prognozuje niższy zysk

Korekta prognozy ogłoszona przez Inter Groclin Auto zakłada utrzymanie przychodów na poziomie 450-500 mln PLN, ale przewidywaną wartość EBITDA obniża o 18%.


Według wcześniejszych oszacowań zakładano osiągnięcie EBITDA w wysokości 39-45 mln PLN, natomiast raport z 15 maja koryguje EBITDA do przedziału 30-32 mln PLN. Główną przyczyną zmiany prognozy są koszty jednorazowe związane z transferem produkcji wiązek elektrycznych z fabryki w Czaplinku do fabryki w Grodzisku Wielkopolski, które spółka spodziewa się ponieść w 2014 roku oraz koszty związane z realizowanym wzrostem sprzedaży, które były zakładane na niższym poziomie niż obecnie ponoszone. Wcześniejsza prognoza zakładała między innymi krótszy termin zakończenia transferu produkcji (obecnie czwarty kwartał 2014 r.), szybsze osiągnięcie pełnej wydajności produkcyjnej na projektach już realizowanych oraz osiągnięcie optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia w fabryce w Grodzisku Wielkopolskim. Przewidywany poziom kosztów jednorazowych, które poniesione zostaną w 2014 w związku z realizacją transferu produkcji i zmian organizacyjnych to kwota około 8 mln PLN – czytamy w raporcie spółki. Zarząd informuje, iż będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozy w okresach kwartalnych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2