reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dmitriy-shironosov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 maja 2014

Politechnika Śląska tworzy klaster technologii obronności

Politechnika Śląska podpisała list intencyjny z przedstawicielami firm, instytucji i ośrodków badawczych zajmujących się technologiami w obszarze obronności i bezpieczeństwa.


Głównym zadaniem klastra będzie zapewnienie trwałego miejsca Polski na międzynarodowym rynku przemysłu obronnego, jako pełnoprawnego partnera i centrum myśli technicznej, badań naukowych i produkcji przemysłowej – informuje Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności działające w strukturach PŚ. Inicjatywa klastra wiąże się m.in. z wdrażaniem szacowanego na 130 mld PLN programu modernizacji polskiej armii. Na gruncie klastra tworzone mają być celowe konsorcja naukowo-przemysłowe prowadzące konkretne zadania badawcze – wyjaśnia w portalu PAP – Nauka w Polsce dyrektor Centrum prof. Arkadiusz Mężyk. Uczestniczące w seminarium poświęconym współpracy w zakresie rozwijania innowacyjnych technologii obronnych firmy oraz instytucje badawczo-rozwojowe podpisały z Politechnika Śląską list intencyjny w sprawie przystąpienia do prac związanych z utworzeniem klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”. Wśród sygnatariuszy znalazły się firmy i instytuty naukowe prowadzące badania na rzecz obronności, jak i uczelnie wyższe. Są to m.in.: Polska Grupa Zbrojeniowa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wojskowe Zakłady Mechaniczne, Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechniki: Lubelska, Rzeszowska i Wrocławska. Ze szkół wojskowych do porozumienia przystąpiły Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Siedziba i zarazem centrum koordynacji działalności stowarzyszenia znajdować się będzie w Politechnice Śląskiej Gliwicach. Politechnika Śląska rozwija doświadczenie w zakresie współpracy z przemysłem zbrojeniowym. Od roku 2010 działa w jej strukturach działa Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Do jego głównych zadań należą m.in. koordynacja prac naukowo-rozwojowych na uczelni oraz współpraca z przemysłem obronnym
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1