reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© fiscal-reports-stats/homiel-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 maja 2014

Apator ogłosił raport za 2013 rok

Przychody ze sprzedaży za 2013 rok grupy kapitałowej Apator wyniosły niemal 684 mln PLN. Za wzrost obrotów odpowiadają rynki zagraniczne.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Apator za 2013 rok (w nawiasie dane z 2012 roku):
  • przychody ze sprzedaży: 683,99 mln PLN, (668,824 mln PLN)
  • zysk operacyjny: 86,5 mln PLN, (97,99 mln PLN)
  • zysk netto: 68,78 mln PLN, (95,32 mln PLN)
W lutym tego roku Apator ogłosił nową strategię, która – jak podkreśla w liście do akcjonariuszy prezes spółki Andrzej Szostak – nie byłaby możliwa do realizacji bez przejęcia spółki Elkomtech. - Nowy plan zakłada intensywny, zrównoważony rozwój w sektorze energetyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem dwóch segmentów: systemów i urządzeń pomiarowych oraz automatyzacji sieci energetycznej. Podstawą planu są zaś zintegrowane rozwiązania obejmujące systemy teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia inteligentne – czytamy w liście do akcjonariuszy. - Dzięki takiej definicji priorytetów rozwojowych grupa Apator zamierza utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu oraz zapewnić atrakcyjną rentowność działalności, co przełoży się wprost na wartość firmy dla jej akcjonariuszy. Ponadto, dzięki nowemu podejściu, zamierzamy zapewnić głębszą integrację spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Oprócz przejęcia Elkomtechu, Apator wymienia inne istotne wydarzenia z 2013 roku, takie jak wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 29% oraz wzrost udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży do 45,4% z 36% w roku 2012. Gorzej wyglądała sytuacja na rynku krajowym, na którym wzrost był symboliczny (0,54% r/r – wartość skorygowana o wpływ Newind w obydwóch latach). Również w ubiegłym roku Apator postanowił o sprzedaży spółki zależnej Newind, która „nie przyniosła oczekiwanych efektów synergii dla grupy Apator” i „nie zrealizowała postanowień umowy inwestycyjnej w zakresie tempa rozwoju własnych rozwiązań informatycznych i ich integracji z produktami grupy Apator” – czytamy w raporcie spółki.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1