reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-podshivalov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 maja 2014

Impel Security dostarczy „elektroniczne kajdanki”

Konsorcjum spółek Impel Security Polska (lider), SMT Software, EBS i ITM Poland zawarło umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na uruchomienie oraz eksploatację, wsparcie i rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego.


Umowa została podpisana na okres 54 miesięcy, a szacowana wartość kontraktu wynosi 214 mln PLN. - Warto zaznaczyć, że jest to moment przełomowy, ponieważ do tej pory realizacja usługi SDE nigdy nie była świadczona przez firmy ochrony fizycznej. Tym bardziej cieszę się, że nasza spółka jako pierwsza na rynku podejmie się tego zadania. Myślę, że ten przełom to krok w kierunku otwarcia dla firm ochrony nowego segmentu rynku jakim jest więziennictwo - mówi Mirosław Greber, prezes zarządu Impel Security Polska. System Dozoru Elektronicznego umożliwia skazanym za drobne przestępstwa odbywanie kary na wolności. Na koniec marca 2014 roku, według informacji podawanych przez Służbę Więzienną, karę w tym systemie odbywało 4 969 skazanych. SDE opiera się na kontrolowaniu zachowania osoby objętej systemem przy użyciu odpowiedniej aparatury monitorującej, według wyznaczonego przez sąd harmonogramu odbywania kary lub wykonywania środka karnego. Oferta konsorcjum, na czele którego stoi Impel Security Polska, została wybrana w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Łącznie w przetargu na SDE propozycje złożyło pięciu wykonawców: konsorcjum Nordisk Polska i Konsalnet Security Solutions, Ekotrade, PHU Elproma oraz Comarch. Na początku marca br. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało ofertę Impela jako najkorzystniejszą. Z wynikiem postępowania nie zgodziło się trzech wykonawców: Ekotrade, Elproma i konsorcjum Nordisk Polska. Złożyli oni odwołania od wyników oceny ofert do Krajowej Izby Odwoławczej, ale ta oddaliła wszystkie wnioski. --- Źródło: Impel Security
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2