reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bahar-bostanci-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 kwietnia 2014

Comp: przychody i zyski w górę

Raport przedstawiony przez zarząd spółki Comp S.A. daje powody do zadowolenia. Firma podkreśla, że działający na rynku fiskalnym Elzab osiągnął najlepsze wyniki w całej dotychczasowej historii.


Zarząd Comp S.A przedstawił skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013. Oto wybrane dane finansowe (w nawiasie dane za 2012 rok):
  • przychody ze sprzedaży: 523,336 mln PLN, (390,782 mln PLN);
  • zysk netto: 34,084 mln PLN, (-10,936 mln PLN);
  • zysk operacyjny: 49,435 mln PLN, (0,364 mln PLN)
Spółka poinformowała, że proces restrukturyzacji, zapoczątkowany w 2012 roku, został zrealizowany zgodnie z planem i przyniósł realne zmniejszenie kosztów powtarzalnych o ok. 9,5 mln PLN. W ramach uproszczenia struktury, w minionym roku nastąpiły połączenia spółek Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z SCO Retail Sp. z o.o. i Spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. ze Spółką Pacomp Sp. z o.o. Celem tych połączeń było skoncentrowanie komplementarnych aktywności w zmniejszonej liczbie podmiotów, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zmniejszenie kosztów obsługi. Proces konsolidacji będzie kontynuowany w bieżącym roku – czytamy w raporcie spółki. - Spółka Comp S.A. i spółki Grupy Kapitałowej aktywnie poszukują nowych rynków zbytu, a w tym możliwości ekspansji zagranicznej. Aktywnie działa w tym zakresie spółka zależna Micra Metripond KFT, efektywnie atakując węgierski rynek urządzeń fiskalnych. Zmieniające się prawo podatkowe otwiera w tym kraju nowe możliwości. Spółka Comp S.A. bezpośrednio, jak i inne spółki także prowadzą działania nakierowane na rozszerzenie obecności i pozyskiwanie rynków zagranicznych. Jest to obecnie istotny kierunek działań akwizycyjnych, o czym informujemy w niniejszym sprawozdaniu – napisał w liście do akcjonariuszy prezes zarządu Comp, Jacek Papaj.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-1