reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© serban-enache-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 maja 2014

Systemy V2V oraz V2I pomogą zmniejszyć korki

Zastosowanie technologii bezprzewodowej komunikacji samochodów wyłania nowych liderów europejskiego rynku motoryzacyjnego – informuje firma Frost & Sullivan.


Popyt na systemy komunikacji między pojazdami (ang. Vehicle-to-Vehicle, V2V) oraz między pojazdami a infrastrukturą drogową (ang. Vehicle-to-Infrastructure, V2I) rośnie dzięki możliwościom, jakie zapewniają te systemy w zakresie poprawy efektywności ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa, jak również warunków jazdy. Jednocześnie systemy tego typu mogą zapobiegać potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom w ruchu drogowym. Nowa analiza globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan pt. Strategic Analysis of the European Market for V2V and V2I Communication Systems (Analiza strategiczna europejskiego rynku Systemów Komunikacji V2V i V2I) wykazuje, że do 2030 roku ponad 40% wszystkich pojazdów będzie korzystać z technologii komunikacyjnej V2V. Przewiduje się, że Daimler i Volvo będą odgrywać wiodącą rolę w procesie wdrożenia systemów komunikacji V2V wśród producentów samochodowych w Europie. Systemy komunikacji V2I również zaczęły być z powodzeniem stosowane w Europie, w szczególności w Holandii, Danii, Austrii, Niemczech i Francji. - Systemy komunikacji pojazdów zyskują na popularności, gdyż państwa europejskie próbują zmniejszyć ogromne straty czasu i związane z tym koszty ponoszone z powodu dużego natężenia ruchu – stwierdza Neelam Barua, analityk rynku motoryzacji i transportu firmy Frost & Sullivan. - W samych tylko Niemczech korki generują straty rzędu 17 mld euro rocznie w skali kraju. - Przeciętny kierowca rocznie traci blisko cały tydzień pracy, stojąc w korkach - dodaje Tharthiharan Natarajan, lider zespołu Automotive & Transportation firmy Frost & Sullivan. - Taki scenariusz jest typowy zarówno dla Europy, jak i USA. Wprowadzenie Systemu V2I może znacząco zmniejszyć takie przestoje. Ponadto, systemy komunikacji są krytycznym elementem umożliwiającym funkcjonowanie systemu automatycznej jazdy, który jest obecnie budowany na bazie samowystarczalnej architektury. Jedną z najlepszych technologii wspomagających na tym ryku jest współpracujący system, który wykorzystuje technologię bezprzewodowych sieci lokalnych (ang. WLAN) lub dedykowaną komunikację krótkiego zasięgu (ang. DSRC), które wspierają komunikację V2V, V2I lub komunikację między infrastrukturą drogową a pojazdami (ang. I2V). Oczekuje się, że systemy globalnej nawigacji satelitarnej (ang. GNSS) oraz zastosowanie trybu pracy w podczerwieni wzmocnią rozwiązania DCRC oraz technologie łączności mobilnej takie jak LTE i wspólnie stworzą futurystyczną platformę dla współpracujących ze sobą inteligentnych systemów transportowych (ang. cooperative-intelligent transportation systems, C-ITS) w regionie. Współpracujące systemy okazały się bardziej przydatne niż zaawansowane systemy wspomagania kierowcy i telematyki, w szczególności w przypadku, gdy kierowca napotyka takie sytuacje jak ostrzeżenia o miejscach przebudowy dróg czy informacje o zatorach drogowych na autostradzie spowodowanych wypadkiem lub uszkodzeniem drogi. Uczestnicy rynku planują wprowadzenie systemów komunikacji C-ITS, aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa w sektorze motoryzacyjnym. Konsorcjum „Car 2 Car Communication Consortium" podpisało protokół ustaleń z największymi producentami w branży motoryzacyjnej, aby ułatwić wprowadzenie standardowego paneuropejskiego systemu C-ITS do 2015 r. - Z uwagi na to, że dostawcy bezpośredni już oferują gotowe produkty dla komunikacji między pojazdami oraz dzięki nowym produktom wspierającym technologię łączności V2x wprowadzanym przez producentów z branży samochodowej, a także silnemu wsparciu ze strony rządów UE, na rynku systemów C-ITS prawdopodobnie zaobserwujemy znaczący wzrost w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat - zauważa Barua. - Przewiduje się, że 15 producentów branży samochodowej i dostawców bezpośrednich w Europie wprowadzi rozwiązania dla komunikacji między pojazdami V2x do 2015 roku. --- Źródło: Frost & Sullivan
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1