reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© luchschen-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 kwietnia 2014

Instytut EMAG inwestuje w laboratoria

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach zmodernizował swoją bazę laboratoryjną i oferuje teraz większy zakres badań z lepszą dokładnością.


Jedną z większych przeprowadzonych w ostatnim czasie inwestycji była modernizacja komory semibezodbiciowej Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) oraz zakup nowoczesnej, unikatowej aparatury pomiarowej. EMAG to katowicki instytut badawczy realizujący prace naukowe, badawczo-rozwojowe i ekspertyzy z zakresu elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ważnym obszarem działalności Instytutu jest też działalność badawcza i certyfikacyjna: specjalistyczne badania i pomiary, ocena zgodności wyrobów, wydawanie opinii rzeczoznawcy, certyfikacja wyrobów oraz wzorcowania. O tym, że ten typ działalności jest dla tej jednostki naukowej bardzo ważny świadczy fakt, że została skupiona ona w specjalnej, wydzielonej strukturze – Centrum Badań i Certyfikacji (CBC). CBC dysponuje pięcioma laboratoriami – Badań Kabli i Badań Środowiskowych, Badań Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, Badań Urządzeń Gazometrycznych, Wzorcującym oraz Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC). Właśnie to ostatnie laboratorium, będące „oczkiem w głowie” Instytutu stało się w ostatnim czasie miejscem znaczących inwestycji. – Ściany i sufit komory semiodbiciowej zostały w pełni pokryte ferrytami i absorberami w celu zminimalizowania odbić przy częstotliwościach powyżej 1 GHz. Zakupiliśmy dodatkowe absorbery, które są ustawiane na podłodze podczas pomiarów powyżej 1 GHz, stworzyliśmy nowe stanowisko wewnątrz komory, umożliwiające pomiary elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych zgodnie ze standardem CISPR 25, właściwym dla branży motoryzacyjnej. Zainwestowaliśmy też w nowy, szybszy odbiornik pomiarowy oraz dodatkowy osprzęt, obejmujący zakresem częstotliwości zmodernizowane stanowiska badawcze – wylicza Roman Pietrzak, kierownik Centrum Badań i Certyfikacji Instytutu EMAG. – Obecnie zakresem pomiarów elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych obejmujemy częstotliwości od 30 Hz do 18 GHz. Dla zapewnienia wysokiej dokładności wykonywanych badań zleciliśmy weryfikację parametrów zmodernizowanych stanowisk badawczych austriackiemu laboratorium Seibersdorf Labor GmbH. Wyniki sprawdzenia potwierdziły spełnienie wymogów zawartych w odpowiednich publikacjach CISPR. Laboratoria Centrum Badań i Certyfikacji są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1