reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz-szachowski-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 kwietnia 2014

PW, WAT i PHO podpisały list o współpracy

Efektem wspólnego działania będzie Studium Wykonalności Polskiego Zestawu Rakietowego Krótkiego Zasięgu zrealizowane jeszcze w tym roku.


Polskie firmy zbrojeniowe razem z ośrodkami naukowymi podejmą się opracowania i dostarczenia do Sił Zbrojnych RP zestawów rakietowych krótkiego zasięgu. Pozyskanie zestawu rakietowego krótkiego zasięgu było planowane przez MON jako kolejne po zakupie systemu rakietowego średniego zasięgu. Ze względu na sytuację międzynarodową może nastąpić przyspieszenie procesu zakupu systemu rakietowego krótkiego zasięgu. Dlatego Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna zawiązały w marcu 2014 roku międzyuczelniany zespół, którego celem jest pionierskie w skali kraju opracowanie Studium Wykonalności Polskiego Zestawu Rakietowego Krótkiego Zasięgu. W prace zespołu włączył się także polski przemysł obronny. Współpracę rozpoczyna list intencyjny, który strony podpisały 14 kwietnia w gmachu Politechniki Warszawskiej. Studium Wykonalności to opracowanie, które zawiera charakterystyki taktyczno-techniczne, opis i przeznaczenia zestawu, koncepcję realizacji projektu, harmonogram prac badawczo-rozwojowych, w tym czas osiągnięcia początkowej zdolności operacyjnej, a także opisuje stronę ekonomiczną tego rozwiązania - koszty opracowania, zakupu i użytkowania sprzętu. Naukowcy zapowiadają takie wzmocnienie zespołów badawczych i nadanie pracom intensywnego tempa, by Studium Wykonalności w części ogólnej było gotowe do 30 czerwca bieżącego roku, natomiast w części technicznej do końca października.
- Podstawą sukcesów w realizacji kluczowych dla polskiej gospodarki interdyscyplinarnych projektów badawczych jest integracja potencjału intelektualnego uczelni z potrzebami sektora przemysłowego i pogłębienie współpracy badawczo-rozwojowej tych dwóch podmiotów – powiedział prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.
Sygnatariusze listu intencyjnego podkreślają, że inicjatywa opracowania Studium z własnych środków przez uczestników tego projektu, a więc PW, WAT oraz PHO, stanowi unikalny wkład środowiska uczelni technicznych i przemysłu obronnego w podniesienie zdolności obrony przestrzeni powietrznej RP. Marcin Idzik, prezes Polskiego Holdingu Obronnego podkreślał, że opracowanie systemu krótkiego zasięgu w oparciu o potencjał krajowy przyczyni się do stworzenia produktów mających również znaczący potencjał eksportowy, na które zapotrzebowanie jest sygnalizowane przez wielu zagranicznych klientów. Uniezależnienie się od technologii zagranicznych przede wszystkim wzmocni suwerenność Polski oraz zwiększy krajowe bezpieczeństwo dostaw w całym cyklu życia produktów. Gen. Zygmunt Mierczyk, Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej podkreślił, że największym wyzwaniem dla Polski, jej systemu bezpieczeństwa i obronności jest obrona powietrzna. Celem narodowego programu obrony powietrznej, obejmującego obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych ukierunkowanych na zwiększenie możliwości systemu obrony powietrznej kraju. Jest to program wysokobudżetowy wpisujący się w politykę naukową i innowacyjną państwa, służący rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Jednocześnie stwierdził, że do najważniejszych obszarów naukowo-badawczych, bezpośrednio wspierających narodowy program obrony powietrznej, niosących duży potencjał technologiczny i gospodarczy, należą: nawigacja satelitarna i kosmiczna, obserwacja satelitarna i kosmiczna, łączność satelitarna, nowe źródła energii odnawialnej oraz broń skierowanej energii. Obszary te stanowią niewyczerpalne źródło technologii podwójnego zastosowania. Najważniejszym programem w Planie Modernizacji Sił Zbrojnych RP w latach 2014-2022 jest System Obrony Powietrznej i przeciwlotniczej kraju. System będzie składać się z zestawów rakietowych średniego, krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. W skład każdego zestawu wchodzą: sensory, czyli systemy radarowe i optoelektroniczne; efektory, czyli rakiety wraz z wyrzutniami oraz systemy sterowania, systemy dowodzenia i łączności, a także wozy zabezpieczające logistykę systemów. Aktualnie MON prowadzi dialog techniczny dotyczący pozyskania zestawu rakietowego średniego zasięgu (odległość 100 km, wysokość ok. 20 km), w którym Polski Holding Obronny jest liderem polskiego konsorcjum OPL (w skład wchodzą: Bumar Elektronika S.A., PCO S.A., Mesko S.A., ZM Tarnów, CTM, WZE Zielonka, WZŁ1, HSW i Jelcz Komponenty). Oferta konsorcjum opiera się na potencjale ppo dotyczącym większości elementów systemu oraz częściowo na bazie współpracy zagranicznej. Systemy rakietowe bardzo krótkiego zasięgu opracowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe są w całości produkowane i dostarczane przez polski przemysł obronny, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych. --- Źródło: © Politechnika Warszawska
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-1