reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© rasa-messina-francesca-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 kwietnia 2014

Zwolnienia grupowe w FagorMastercook

Pracę straci 917 osób zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych i 201 osób na stanowiskach nieprodukcyjnych, czyli prawie cała załoga wrocławskich zakładów.


Nie znalazł się inwestor, brak też zamówień – to spowodowało, że syndyk masy upadłościowej wrocławskiej spółki zadecydowała o zwolnieniu 1118 osób z 1166 zatrudnionych. - Z uwagi na obecną skrajnie trudną sytuację spółki, brak stałych zamówień rynkowych, które umożliwiałyby kontynuowanie prowadzonej działalności na poziomie co najmniej pięćdziesięciu procent mocy produkcyjnych, jak również fakt, iż na przestrzeni ostatnich miesięcy nie udało się pozyskać dla podmiotu inwestora strategicznego, który złożyłby wiążącą ofertę nabycia przedsiębiorstwa spółki FagorMastercook S.A. w upadłości likwidacyjnej (bądź jego zorganizowanej części), zmuszona jestem do rozważenia zasadności wdrożenia procedury zwolnień grupowych (...) – napisała w komunikacie Teresa Kalisz, syndyk masy upadłościowej. Zwolnienia grupowe mają być przeprowadzone do końca maja bieżącego roku. Jeśli spółka otrzyma nowe zlecenia produkcyjne, liczba zwolnionych może się zmniejszyć. --- Źródło: Portal Radia Wrocław
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-1