reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ngweikeong-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 kwietnia 2014

Konsolidacja spółek ES-System zakończona

Sąd Rejonowy w Olsztynie zarejestrował połączenie spółki ES-System Rzeszów z ES-System Wilkasy.


Połączenie nastąpiło przez przejęcie: cały majątek spółki ES-System Rzeszów został przeniesiony na spółkę ES-System Wilkasy. W ram ach połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej został podwyższony z kwoty 56 726 000,00 PLN do kwoty 63 741 500,00 PLN poprzez utworzenie 14 031 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy – pisze ES-System w raporcie bieżącym z dnia 31 marca. W komunikacie z listopada zeszłego roku spółka następująco uzasadniała połączenie podmiotów zależnych:- Planowane połączenie ma być uporządkowaniem struktury Grupy Kapitałowej ES-System. Połączenie w zamiarze ma spowodować redukcję kosztów poprzez optymalizację wykorzystania majątku w procesach produkcyjnych, uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania oraz wyeliminowanie zdublowanych funkcji wsparcia. Poprzez koncentrację produkcji Grupa stawia na najnowsze i innowacyjne technologie LED, które zastępują dotychczasowe tradycyjne rozwiązania oświetleniowe.
reklama
reklama
October 26 2020 15:29 V18.11.11-2