reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-podshivalov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 marca 2014

Nowy laser z WAT-u może się przydać armii

W Instytucie Optoelektroniki WAT zakończono już wszystkie prace dotyczące układu światłowodowego nadajnika laserowego, który powstał w ramach projektu dofinansowywanego z funduszy UE.


Kierownikiem projektu „Światłowodowy nadajnik laserowy wykonany w technologii all-fiber, generujący promieniowanie w paśmie widmowym „bezpiecznym dla wzroku” jest mgr inż. Maria Michalska. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Budżet projektu wynosi 140,5 tys. PLN. Podczas specjalnej prezentacji Maria Michalska przedstawiła kolejne etapy powstawania kompaktowego i mobilnego źródła laserowego. Układ generuje impulsy promieniowania o wysokiej mocy szczytowej (>4 kW) z niezależnie regulowanym czasem trwania impulsu i częstotliwością powtarzania oraz doskonałą jakością wiązki laserowej w tzw. zakresie widmowym bezpiecznym dla wzroku (λ~1,5 μm). Został zbudowany całkowicie w technologii światłowodowej (all-fiber system), w konfiguracji MOPA (ang. Master Oscillator Power Amplifier). Układ zamknięto w pudełku o wymiarach: 134,5 mm x 261 mm x 300 mm. Źródło laserowe powstałe w Instytucie Optoelektroniki WAT może być wykorzystane w wielu dziedzinach, między innymi w monitoringu i ochronie środowiska, obróbce materiałów czy w wojsku. Nadajnik laserowy tego typu mógłby być montowany na naziemnych lub powietrznych platformach i stosowany np. w dalmierzach laserowych, układach zdalnej detekcji typu LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) np. do badania składu atmosfery, czy też układach LADAR (ang. Laser Detection and Ranging) np. do trójwymiarowego mapowania terenu lub identyfikacji obiektów. --- Źródło: ztl.wat.edu.pl Foto: © Ewa Jankiewicz
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2