reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dimitry romanchuck dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 marca 2014

Polscy producenci inwestują w roboty

Z najnowszych danych GUS wynika, że w Polsce nastąpił 12,5% wzrost liczby zainstalowanych środków automatyzacji przemysłu. Największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszyły się roboty przemysłowe.


Pod względem robotyzacji Polska poprawia swoją pozycję także w światowym rankingu. Gęstość robotyzacji w polskim przemyśle wzrosła o 4 punkty – wynika z analiz Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR). Przyczyną tego stanu są dwa powody. Po pierwsze, wśród przedsiębiorców wyraźnie widoczny jest trend poszukiwania możliwości dalszego obniżania kosztów produkcji, poszerzania rynków zbytu i wzrostu elastyczności produkcji. Po drugie, w odpowiedzi na zainteresowanie polskich firm, producenci inteligentnych urządzeń dostosowują swoje oferty do aktualnych potrzeb. Coraz trudniej jest dziś wyobrazić sobie przyszłość firm zajmujących się wytwarzaniem produktów bez automatyzacji procesów produkcji. Przyczyn coraz szerszego wykorzystywania robotów i inteligentnych centrów obróbczych CNC na świecie jest kilka. To w dużej mierze dzięki nim zakłady poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy oraz jakość produktów, zwiększają efektywność produkcji i elastyczność produkcji, redukują koszty operacyjne. Przede wszystkim na robotach i niezawodnych obrabiarkach opiera się cały światowy przemysł motoryzacyjny, sektory produkujące nowoczesne produkty użytkowe (m.in. elektronika, AGD), bazujący na ekstremalnej precyzji przemysł laboratoryjny, medyczny, chemiczny, a także przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką komponentów z metali (gdzie praca jest niebezpieczna dla człowieka, w niektórych krajach wręcz zakazana). Co więcej, z badań ekspertów i opinii użytkowników wynika, że - wbrew powszechnym obawom – automatyzacja zachowuje dotychczasowe miejsca pracy lub wręcz tworzy nowe. Główne czynniki wzrostu sektora automatyzacji i robotyzacji Przedstawiciele kluczowych dla gospodarki branż - bez względu na narodowość - zgodnie mówią, że dziś nie wyobrażają już sobie pracy bez nowoczesnych technologii. – Do sukcesywnego wzrostu wykorzystania robotów przemysłowych przyczynia się postępujący rozwój technologiczny. Producenci nowoczesnych środków automatyzacji udoskonalają produkty i wyposażają je w coraz bardziej zaawansowane funkcje, zapewniając wytwórcom nieosiągalne dotychczas możliwości tworzenia produktów idealnie zgodnych z projektem i bezkonkurencyjnych w swojej branży – mówi Konrad Grohs, prezes polskiego oddziału firmy FANUC, dostarczającej rozwiązania z obszaru technologii CNC i robotyki. Wydajność, dokładność i konkurencyjność cenowa gwarantowana przez robotyzację to dla wielu firm przepustka do dużych, intratnych zleceń. Należy pamiętać, że dziś poważni kontrahenci potrafią zamówić wręcz milionowe nakłady ściśle określonego asortymentu, w ściśle określonym terminie. Firmy, które nie są w stanie zagwarantować odpowiednich mocy przerobowych np. na skutek niedoboru wykwalifikowanych pracowników, często bezpowrotnie tracą szanse na realizację prestiżowych kontraktów. – Polska jest ważnym zapleczem dla zagranicznych kontrahentów. Nasze rodzime firmy są cenionym podwykonawcą, ale by móc zapewniać sobie zamówienia muszą sprostać ciągle rosnącym wymogom. Robotyzacja jest dla tych firm gwarancją większych obrotów, większych zysków czy bardziej wykwalifikowanej kadry pracowników. Warto także pamiętać, że rozwój tych firm często przekłada się na poprawę konkurencyjności całych regionów np. poprzez odprowadzane podatki oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności poprzez np. ograniczanie bezrobocia [/i]- mówi Konrad Grohs. Wzrost zainteresowania automatyzacją polskiego przemysłu w statystykach Zdaniem ekspertów GUS*, którzy cyklicznie analizują zjawisko innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, w 2012 roku polscy przedsiębiorcy wyraźniej zainteresowali się środkami automatyzacji przemysłu. W efekcie ilość zainstalowanych środków automatyzacji przemysłu wzrosła o 12,5 proc.w porównaniu do roku 2011. Według najnowszego raportu GUS obecnie w polskich zakładach produkcyjnych pracuje 7356 robotów przemysłowych i 12 578 centrów obróbkowych. 821 firm ankietowanych przez GUS (zdecydowana większość), które dołączyły do grona użytkowników nowoczesnej technologii, zakupiło innowacyjne urządzenia w kraju. Polska poprawia pozycję w światowym rankingu Wzrost zainteresowania automatyzacją polskiego przemysłu zauważają także analitycy departamentu statystyk IFR**, którzy stwierdzili, że aktualny wskaźnik gęstości robotyzacji dla Polski wynosi - 18 (tj. liczba robotów przypadających na 10 tys. pracowników przemysłu). Eksperci podkreślają, że polski wskaźnik wzrósł na przestrzeni ostatniego roku o 4 punkty i prawdopodobnie nadal będzie piął się w górę. Zaznaczają jednocześnie, że tempo tego wzrostu jest większe niż obserwowane w przypadku rynku globalnego. Gęstość robotyzacji przemysłu w Europie i na świecie wzrosław analogicznym okresie o 3 punkty i aktualnie wynosi odpowiednio: 80 w Europie i 58 na świecie. Obroty branży rosną Odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania polskich firm zakupem zaawansowanych technologii są także statystyki sprzedażowe ich producentów. Z danych FANUC Polska wynika, że obroty firmy ze sprzedaży inteligentnych urządzeń rosną w tempie dwucyfrowym. W latach 2012 – 2013 sprzedaż FANUC Polska wzrosła o 60%. Polski oddział koncernu osiągnął w tym czasie obrót w wysokości 36 mln PLN. Zarząd firmy szacuje, że w 2014 roku ten pozytywny trend sprzedaży powinien się utrzymać. Zdaniem przedstawicieli FANUC Polska, obroty firmy będą rosły, a bilans podsumowujący bieżący rok będzie, co najmniej o 40% wyższy niż na koniec 2013 roku. Branże, które inwestują najwięcej Największy przyrost środków automatyzacji w latach 2011 – 2012 (wg. GUS, 2012) zauważono w sektorach związanych z produkcją nowoczesnych produktów użytkowych - m.in. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz w branżach, które produkują wyroby elektryczne i produkty z metali. W gronie firm najbardziej otwartych na automatyzację nie zabrakło sektorów, które muszą dziś sprostać wysokim normom bezpieczeństwa i jakości produkcji tj. produkcji wyrobów farmaceutycznych oraz produkcji napojów. W nowoczesną technologię inwestowały też branże, które szczególnie mocno odczuwają dziś presję konkurencyjną – sektor produkcji odzieży i wyrobów skórzanych. Podobnie jak w latach poprzednich za pomocą środków automatyzacji modernizował się przemysł ciężki, związany z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego oraz przemysł gospodarowania odpadami i odzyskiwania surowców. Motywacje użytkowników Aktualne trendy rynkowe powodują, że firmy muszą na bieżąco dostosowywać swój asortyment i sposoby produkcji do dynamicznie zmieniających się preferencji nabywców oraz uwarunkowań makroekonomicznych. Dziś liczy się przede wszystkim najwyższa jakość produktów, możliwość elastycznego modyfikowania procesu produkcji, produkowania w krótkich lub długich seriach w zależności od potrzeb odbiorcy oraz odporność na presję cenową. Firmy gotowe spełniać takie wymagania mogą spokojnie patrzeć w przyszłość. O zbawiennym wpływie robotów na produkcję mówi między innymi Ryszard Lipkke, dyrektor wykonawczy i członek zarządu Apator Metrix S.A., firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej Apator, która przoduje w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. –Roboty przemysłowe mają przede wszystkim za zadanie podniesienie wydajności produkcji oraz dokładności wykonania produktów. Zastępują człowieka wszędzie tam, gdzie proces jest powtarzalny, uciążliwy dla człowieka lub po prostu jest wąskim gardłem w zakładzie. W naszym przypadku operacja wymagała niebywałych zdolności manualnych człowieka, ale nawet nasi najlepsi pracownicy nie mogli poradzić sobie z nawlekaniem otworów na trzpienie w takim czasie jak robi to robot. Ogólnie po zautomatyzowaniu tego procesu odzyskaliśmy z procesu sześć osób przy zwiększonej wydajności o prawie 100%. Wspomnianych pracowników mogliśmy przesunąć do innych zadań, co korzystnie wpłynęło na cały proces. Automatyzacja szansą dla polskiej gospodarki Polska gospodarka stoi przed koniecznością zdecydowanej poprawy swojej konkurencyjności. Zasoby taniej siły roboczej dawno się wyczerpały. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem pozostaje innowacyjność i inwestycje w zaawansowane technologie. - Mamy dostęp do wszystkich światowych technik, pracowitą i ambitną kadrę inżynierską, wciąż niskie koszty wdrożenia automatyzacji, do tego możliwość uzyskania dotacji z Unii Europejskiej, głównie z funduszy przeznaczonych na wsparcie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw. To powoduje, że inwestycja w roboty staje się naprawdę bardzo opłacalna – reasumuje Konrad Grohs. --- Źródło: © Fanuc
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-1