reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bahar-bostanci-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 marca 2014

Braster planuje emisję akcji

Spółka, która opracowała innowacyjne urządzenie do wykrywania raka piersi zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji serii E.


Uchwała w tej sprawie została podjęta w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony z kwoty 250 tys. PLN o kwotę w granicach od 30 do 50 tys. PLN poprzez emisję 300-500 tys. zwykłych akcji na okaziciela serii E. Dotychczasowi akcjonariusze spółki zostaną pozbawieni prawa poboru. „Zarząd spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy” czytamy w raporcie spółki. Środki pozyskane w ramach obecnej emisji akcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój algorytmu interpretacji uzyskiwanych wyników oraz opracowanie narzędzi wspierających takich jak: atlas termograficzny i oprogramowanie do automatyzacji procesu interpretacji wyników, a także na prowadzenie prac badawczo-rozwojowo związanych ze zwiększeniem ergonomii pracy z wykorzystaniem urządzenia (np. skrócenie czasu badania termograficznego). Firma chce też sfinansować rozbudowę mocy produkcyjnych. – To kwestia kolejnej oferty, tym razem publicznej, planowanej na wrzesień. Jej wartość będzie wyraźnie większa niż bieżącej. Wynika to także z zamiaru przeniesienia spółki na GPW – mówi w „Parkiecie” Konrad Kowalczuk, dyrektor finansowy Brastera.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1