reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© enruta-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 marca 2014

Orphee: 200 mln PLN obrotu w 2014 roku

- Spodziewamy się, że skonsolidowane przychody Orphee w 2014 roku wyniosą 200 mln PLN, a marża EBITDA wzrośnie do 18% - powiedział na konferencji Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay.


- Wkrótce opublikujemy prognozę. Będzie ona uwzględniała przeniesienie do grupy Orphee pozostałych aktywów produkcyjno-dystrybucyjnych ze spółki PZ Cormay oraz pełną konsolidację Diesse – dodał Tomasz Tuora. W 2013 roku grupa PZ Cormay miała 186,9 mln PLN przychodów i 30,8 mln PLN EBITDA, co oznacza marżę 16,5%. Pod koniec maja Tuora deklarował, że PZ Cormay chce, by przychody grupy PZ Cormay w 2013 roku przekroczyły 200 mln PLN, a celem miało być wypracowanie rentowności EBITDA powyżej 20%. W ramach grupy PZ Cormay prowadzona jest reorganizacja polegająca na przenoszeniu aktywów i spółek prowadzących działalność produkcyjną i dystrybucyjną ze spółki PZ Cormay do jej spółki zależnej - Orphee. Docelowo spółka PZ Cormay ma zajmować się rozwojem i wdrażaniem analizatora BlueBox oraz zarządzaniem strategicznym. Zakończeniem procesu ma być utworzenie w II kwartale 2014 roku spółki Orphee Poland, która przejmie pozostającą jeszcze w PZ Cormay działalność na rynku polskim. Grupa przedstawiła również plany inwestycyjne na lata 2014-2015, które zakładają nakłady w wysokości 94,2 mln PLN. Na badania i rozwój oraz wdrożenie analizatora BlueBox Cormay przeznaczy 60,5 mln PLN (39,3 mln PLN ze środków własnych i 21,2 mln PLN z dotacji). Badania nad urządzeniem BlueBox II mają kosztować w tym okresie 9,6 mln PLN (5,9 mln PLN ze spółki, 3,7 mln PLN z dotacji). Inwestycje w analizator Hermes będą kosztowały 5,1 mln PLN (1,4 mln PLN z dotacji), a w Equisse 9,3 mln PLN (0,9 mln PLN z dotacji). Budowa zakładu produkcyjnego w latach 2014-2015 będzie kosztować 9,8 mln PLN w całości pokrytych ze środków spółki. --- Źródło: P&L
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2