reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ES-System Przemysł elektroniczny | 14 marca 2014

ES-System: oświetlenie LED w ofensywie

Producent systemów oświetleniowych opublikował raport finansowy za 2013 rok. W 2013 roku udział rozwiązań LED w sprzedaży krajowej rósł z każdym kwartałem o 1-2 punktu procentowego.


Grupa osiągnęła w IV kwartale 2013 roku sprzedaż krajową na poziomie 39,5 mln PLN (spadek o 1,2% r/r). Narastająco w 2013 roku sprzedaż wyniosła 130,1 mln PLN tj. 1,4% spadku r/r - nieznacznie poniżej wyniku z analogicznego okresu 2012 roku. W omawianym okresie rosnącymi segmentami było oświetlenie przemysłowe (1,1% r/r) oraz awaryjne, gdzie odnotowano wyraźny, 26% wzrost r/r. Spowolnienie obserwowano w oświetleniu architektonicznym (spadek o 3,1% r/r) oraz zewnętrznym w związku z przesunięciami modernizacji oświetlenia ulicznego finansowanego z programu NFOŚ SOWA (spadek o 12% r/r). W IV kwartale 2013 roku wzrosła sprzedaż rozwiązań LED. W 2013 roku udział rozwiązań LED w sprzedaży krajowej rósł z każdym kwartałem o 1-2 p.p. Na koniec roku stanowiła ona 14,9% całkowitej sprzedaży wobec 7,6% w 2012 roku. Wybrane dane finansowe Grupy za cały 2013 rok przedstawiają się następująco:
  • przychody ze sprzedaży: 166,4 mln PLN, (169,3 mln PLN w 2012 r.),
  • zysk operacyjny: 4,68 mln PLN, (5,59 mln PLN w 2012 r.),
  • zysk netto: 4,46 mln PLN, (4,3 mln PLN w 2012 r.).
Narastająco w 2013 roku sprzedaż zagraniczna wyniosła 36,4 mln PLN (spadek o 2,8% r/r), głównie z powodu utrzymującego się spowolnienia w krajach UE. W połowie roku doszło również do zmiany organizacji sieci sprzedaży na rynkach eksportowych w Grupie ES-SYSTEM. Nowa struktura sprzedaży przekłada się na wzrost wartości zamówień i ofert zagranicznych. W 2013 roku największy wzrost udziału sprzedaży w stosunku rocznym zanotowały: Niemcy, Węgry, Kuwejt i Ukraina. Największy udział w strukturze sprzedaży Grupy miały: Szwecja (20,5%), Niemcy (12,8%), Rosja (12,3%), Czechy (6,6%) oraz Węgry (6,3%). Zainicjowana została współpraca z nowymi strategicznymi klientami na Słowacji i w Czechach. W 2013 roku nastąpił wzrost udziału sprzedaży opraw na bazie LED do 15,9% z 9,3% w 2012 roku. Kraje, w których spółka realizuje najwięcej projektów opartych o technologię LED to Szwecja, Niemcy, Austria, Czechy, Holandia. Perspektywy ES-SYSTEM będzie kontynuować wdrażanie nowych rozwiązań w technologii LED. Oczekuje się, że w 2014 roku tempo wzrostu udziału oświetlenia LED w całkowitym obrocie krajowym utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z przyjętą strategią zwiększony będzie nacisk na oferowanie wyrafinowanych technicznie rozwiązań oświetleniowych wzbogaconych o elementy sterowania - oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym. Trwają prace nad pozyskaniem nowych klientów w segmentach posiadających potencjał do zwiększenia udziału w rynku, tj. sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy sieciowe, w przemyśle i służbie zdrowia. W sprzedaży eksportowej Grupa oczekuje na dalszy rozwój rynków zbytu. W Regionie Wschód ważnym rynkiem pozostaje Rosja, gdzie realizowane będą projekty centrów logistycznych. W tym segmencie na 2014 rok planowane jest oświetlenie 100 000 m2 powierzchni magazynowej oprawami świetlówkowymi i LED, także sieci sklepów spożywczych oprawami liniowymi. W planie są także obiekty biurowe w Moskwie, Petersburgu i Kazaniu. Zdecydowane ożywienie można zaobserwować na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie ES-SYSTEM bierze udział w wielu projektach oświetlenia obiektów sportowych, biurowych i edukacyjnych. W Regionie Południe, w związku ze zwiększeniem popytu na lokale użytkowe o wysokim standardzie w Czechach, Słowacji i Rumunii, a tym samym w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa, wzrasta zapotrzebowanie na oświetlenie LED o wysokiej jakości. Zaplanowane zostały cztery prestiżowe projekty oświetlenia przemysłowego w Czechach i na Słowacji o dużej skali, tj. kilka tysięcy sztuk opraw LED. --- Źródło: © ES-System
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-2