reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adistock-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 marca 2014

Radionika zainwestuje w Krakowskiej SSE

W ramach inwestycji Radionika wybuduje obiekt biurowy oraz zakupi sprzęt pomiarowy i diagnostyczny. Firma prowadzić będzie też prace badawczo-rozwojowe.


Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał kolejne zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Firma Radionika otrzymała zezwolenie nr 150/2014 i jest to piąte zezwolenie w 2014 roku. Spółka zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 10 mln PLN oraz utworzyć co najmniej 4 nowe miejsca pracy. Swój projekt realizować będzie na terenie strefy w Krakowie-Śródmieściu. Radionika jest producentem i dostawcą urządzeń radiokomunikacyjnych dla kolejnictwa. --- Źródło: Krakowski Park Technologiczny
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2