reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mikael-damkier-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 marca 2014

Apator ma zgodę UOKiK na przejęcie Elkomtech

Apator otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającą na przejęcie kontroli nad Elkomtech.


Tym samym spełniony został jeden z trzech warunków zawieszających, które zostały określone w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech S.A. Pozostałe dwa warunki to zmiana sposobu i warunków zatrudnienia członków zarządu spółki Elkomtech oraz sporządzenie przez Elkomtech sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku. Umowa nabycia akcji spółki Elkomtech przez Apator została podpisana 23 grudnia 2013 roku. Transakcja ma na celu uzupełnienie oferty grupy Apator o rozwiązania informatyczne oraz urządzenia z obszaru telemechaniki, umożliwiające tworzenie i dostawę kompleksowych systemów do automatyzacji pracy sieci przeznaczonych dla energetyki zawodowej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-1