reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© RADWAG Przemysł elektroniczny | 07 marca 2014

W RADWAG-u wiedzą ile waży kilogram

W specjalnie zaprojektowanym budynku laboratorium inżynierowie RADWAG-u dbają o to, by pomiary wykonywane na produkowanych w firmie urządzeniach były jak najbliższe ideałowi.

RADWAG to firma z tradycjami, która jednocześnie przykłada olbrzymią wagę do rozwoju nowoczesnych technologii. W radomskim Centrum Metrologii firmy trwają prace nad udoskonalaniem metod i przyrządów pomiarowych przy spełnionych najwyższych światowych standardach dotyczących tego typu laboratoriów. Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG-u Andrzej Hantz zgodził się przybliżyć nam nieco działalność tego ośrodka.

evertiq.pl: - Od kiedy działa laboratorium Centrum Metrologii RADWAG-u?

Andrzej Hantz, dyrektor Centrum Metrologii RADWAG-u: - Centrum Metrologii zostało powołane 25 października 2012 roku. Powstało na bazie Laboratorium Pomiarowego RADWAG, które swoją działalność usługową rozpoczęło w roku 2004. W tym samym roku Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Centrum Metrologii jest niezależną jednostką organizacyjną firmy RADWAG Wagi Elektroniczne. Jego podstawową komórką jest Laboratorium Pomiarowe, a także działy szkoleń, konsultacji i audytów. Centrum prowadzi również szeroko pojętą popularyzację metrologii jako nauki. 20 maja 2013 roku, w Światowym Dniu Metrologii, Centrum przyjęło imię Zdzisława Rauszera – pierwszego dyrektora Głównego Urzędu Miar, twórcy systemu metrologicznego odrodzonej Rzeczpospolitej.

- Ile osób pracuje w samym laboratorium i całym Centrum?

- W strukturach Centrum Metrologii łącznie pracują 22 osoby, jednak w samym Centrum w Radomiu jest to zespół 9 osób. Pozostali wykonują swoje działania w terenie u naszych klientów. Są zatrudnieni w 8 oddziałach RADWAG na terenie całego kraju.

- Nad czym pracuje się w laboratorium?

- Podstawowym zadaniem Laboratorium jest zapewnienie spójności pomiarowej użytkownikom wyposażenia pomiarowego takiego jak wzorce masy, odważniki, obciążniki technologiczne, wagi elektroniczne oraz pipety tłokowe. Laboratorium w tym obszarze stosuje znormalizowane, uznane na całym świecie metody pomiarowe.

Pracujemy jednak nad udoskonalaniem metod, we współpracy z inżynierami RADWAG, którzy opracowują nowe rozwiązania w zakresie przyrządów pomiarowych oraz z organizacjami zewnętrznymi.

Aktualnie również pracujemy nad nowym stanowiskiem pomiarowym do wzorcowania specjalnych wzorców objętości, stosowanych przy wyznaczaniu gęstości cieczy.

W niedalekiej przyszłości planujemy również uruchomienie dwóch kolejnych pracowni w zakresie pomiarów długości oraz temperatury i wilgotności.

- Jakie są wymagania dotyczące takiego laboratorium, by zapewnić właściwe warunki pracy?

- Pomiary wykonywane w naszym Laboratorium wymagają zastosowania odpowiedniego wyposażenia pomiarowego (warto zaznaczyć, że takie wyposażenie produkują tylko trzy firmy na świecie – jedną z nich jest RADWAG), wysokiej klasy wzorców odniesienia oraz odpowiednich warunków środowiskowych.

Wspomniane warunki środowiskowe mają bardzo duże znaczenie w osiąganiu odpowiedniej powtarzalności wyników pomiarów, która to ma znaczący udział w całej niepewności pomiaru.

Wymagania dotyczą utrzymania odpowiednich warunków środowiskowych w zakresie temperatury i wilgotności, gdzie zmiany temperatury utrzymywane są na poziomie ± 0,2 ºC na 12 h, czy wilgotności ± 5 % na 12 h. Oprócz tego bardzo ważnym czynnikiem wpływającym są drgania oraz podmuchy powietrza. Dlatego też budynek Laboratorium został w specjalny sposób zaprojektowany tak, aby odizolować powierzchnię, na której umieszczone są konsole laboratoryjne od ścian budynku i podług. Klimatyzacja również została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby utrzymać odpowiednie warunki temperatury przy praktycznie niewyczuwalnym przepływie powietrza w pomieszczeniu.

- Jak wygląda współpraca z uczelniami wyższymi?

- Współpraca Centrum Metrologii i Laboratorium z wyższymi uczelniami w zdecydowanej większości polega na przekazywaniu naszych doświadczeń i zdobytej wiedzy jednostkom znajdującym się w kraju i zagranicą. Realizowane są seminaria dla studentów uczelni technicznych oraz kierunków przyrodniczych.

Opracowujemy również ćwiczenia laboratoryjne dla studentów, gdzie wykorzystywane są urządzenia i specjalne stanowiska pomiarowe zaprojektowane i wykonane przez RADWAG. Dzisiaj takimi pracowniami i stanowiskami dysponują już Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz przygotowywana jest kolejna pracownia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.

Współpraca badawcza z uczelniami wyższymi realizowana jest w zasadniczej części przez Laboratorium Badawcze RADWAG

- Największe wyzwanie?

- Największym wyzwaniem Laboratorium jest przygotowanie i uruchomienie stanowiska, dzięki któremu będziemy mogli wzorcować wzorce masy z najmniejszą możliwą niepewnością pomiaru. Dziś takimi możliwościami dysponują laboratoria narodowych instytutów i instytucji metrologicznych oraz dosłownie kilka laboratoriów na świecie.

Projekt ten jest w trakcie realizacji. Już dziś testowany jest odpowiedni komparator masy, który stanowi, obok odpowiedniego wzorca 1 kg, podstawowe wyposażenie pomiarowe.

- Najciekawszy projekt?

Samo powołanie Centrum Metrologii było bardzo ciekawym projektem. Ale najciekawsze projekty są przed nami. Do tej pory głównym celem było dostosowanie Laboratorium do najwyższych światowych standardów obowiązujących w przedmiotowych dziedzinach w laboratoriach komercyjnych. Ten cel został osiągnięty. Teraz kolejne kroki będą zmierzały do doskonalenia metod i zastosowania nowych urządzeń, a tym samym do osiągania coraz dokładniejszych pomiarów.

- Dziękuję za rozmowę!

---
Zdjęcia: © RADWAG

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 15 2018 00:12 V9.6.1-1