reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 marca 2014

Aplisens z nową strategią na lata 2014-2016

W najbliższych trzech latach Aplisens planuje przeznaczyć blisko 40 mln PLN na inwestycje. Nowa strategia zakłada umocnienie się na pozycji lidera na krajowym rynku aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.


Spółka zamierza też rozszerzyć działalność w krajach WNP, UE oraz w wybranych krajach pozaeuropejskich. Od 2014 do 2016 roku Grupa Aplisens planuje przeznaczyć na inwestycje 39,2 mln PLN, w kolejnych latach odpowiednio 16,4 mln PLN, 13,3 mln PLN i 9,5 mln PLN. W styczniu bieżącego roku spółka zakończyła pierwszy etap budowy fabryki przetworników ciśnienia w Radomiu. Pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego stworzonego na tym etapie, nastąpi w III kw. 2014 roku i zwiększy moce produkcyjne przetworników ciśnienia o około 15% w stosunku do 2013 roku. W kolejnych latach będzie następowało dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych tak, aby docelowo było możliwe zwiększenie potencjału wytwórczego w obszarze przetworników ciśnienia oraz dodatkowo sond głębokości o około 50% w stosunku do roku 2013. Uzyskanie pełnych mocy produkcyjnych planowane jest na lata 2016 - 2017. W fabryce w Radomiu planowana jest również produkcja urządzeń do pomiaru innych wielkości fizycznych nad którymi obecnie trwają prace rozwojowe. Produkcja ta zostanie uruchomiona począwszy od 2015 roku. W latach 2015/2016 planowane jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnej hali produkcyjnej w Radomiu. Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony będzie od stopnia wykorzystania istniejących hal. We wrześniu 2014 roku planowane jest zakończenie budowy zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie. Do nowo wybudowanego zakładu zostanie przeniesiona produkcja z obecnie wynajmowanych pomieszczeń, dzięki czemu moce produkcyjne czujników i przetworników temperatury zwiększą się o 100% w stosunku do 2013 roku. Dodatkowo w krakowskim zakładzie produkowane będą w kooperacji z fabryką w Radomiu urządzenia do pomiaru przepływu. - Nasza strategia na lata 2014-2016 jest kontynuacją i rozwinięciem polityki realizowanej przez spółkę w okresie od 2011 do 2013 roku. Inwestycje planujemy realizować przede wszystkim ze środków własnych oraz zysków przyszłych okresów. Na koniec 2013 roku posiadaliśmy 15 mln PLN gotówki oraz nie korzystaliśmy z żadnych linii kredytowych – powiedział Adam Żurawski, prezes Aplisensa. Według opublikowanego raportu finansowego za 2013 rok Aplisens osiągnął 80,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży i 14,47 mln PLN zysku netto, wobec odpowiednio 82 mln PLN i 14,69 mln PLN uzyskanych w 2012 roku. Rentowność EBITDA wzrosła rdr o 1,2% do 27,7% a EBIT o 0,8% do 22,8%. - Biorąc pod uwagę spadek sprzedaży w III i IV kwartale na rynkach WNP jestem zadowolony z osiągniętych wyników. Paradoksalnie pozwoliło nam to na zwiększenie rentowności. Na rynkach wschodnich sprzedajemy poprzez spółkę pośredniczącą, co w przypadku spadku sprzedaży powoduje procentowy wzrost marży. Pomimo ostatnich wydarzeń na Krymie i spowolnienia gospodarczego w Rosji w drugiej połowie 2013 roku, sądzę, że po unormowaniu sytuacji, rynki WNP mają olbrzymi potencjał. Dlatego chcemy rozszerzyć kompetencje spółek zależnych w Rosji i na Ukrainie o serwis, uproszczony montaż przetworników ciśnienia i usługi laboratoryjne. Chcemy także skrócić terminy dostaw swoich produktów poprzez zwiększenie magazynów wyrobów gotowych i półfabrykatów – powiedział Adam Żurawski. Strategia Aplisensa na lata 2014-2016 zakłada średnioroczny wzrost zamówień na rynki WNP o ok. 15% Jeszcze bardziej optymistycznie, według założeń strategii, mają wyglądać w najbliższych trzech latach średnioroczne wzrosty na rynkach UE (ok. 20%) oraz na rynkach krajów pozaeuropejskich (ponad 25%). Spółka Aplisens GmbH będzie dokapitalizowana w celu zwiększenia jej potencjału rynkowego, planowane jest też zakładanie w dużych i średnich krajach Unii kolejnych spółek zależnych zajmujących się dystrybucją produktów. Zarząd widzi też możliwość dynamicznego wzrostu na rynkach pozaeuropejskich szczególnie w Azji południowo-wschodniej i na bliskim wschodzie. Na rynku krajowym, który ma największy udział w strukturze sprzedaży Grupy Aplisens (52,2% całości sprzedaży w 2013 r.), firma zamierza umocnić pozycję lidera. Wzrost sprzedaży w latach 2014-2016 ma wynieść średniorocznie od 6 do 8%. Ma być to możliwe m.in. dzięki rozszerzeniu oferty oraz rozwojowi najważniejszych produktów, czyli przetworników ciśnienia i sond głębokości. --- Źródło: © Aplisens
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1