reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© franz-schloegl-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 marca 2014

Conformal coating będzie coraz popularniejszy

25 lutego w Gdańsku odbyło się spotkanie z cyklu μSeminarium, organizowane przez firmy PB Technik oraz Semicon. Gdańska impreza zgromadziła około 40 gości. Evertiq rozmawia z Jakubem Opałką i Marcinem Płockim o organizacji i tematyce konferencji.

evertiq.pl: - Skąd wynika wybór akurat tych miast, czy w Państwa ocenie są to szczególnie interesujące ośrodki elektroniki w Polsce? Marcin Płocki, PB Technik:- Celem seminarium zorganizowanego w taki sposób była chęć przekazania różnych aspektów dotyczących mycia i lakierowania w elektronice w możliwe jak najbardziej korzystny dla klientów sposób. Z tego powodu zdecydowaliśmy, że tym razem nie będziemy zapraszać klientów do Warszawy, gdzie zlokalizowane jest biuro PB Technik, ale do miejsc, gdzie znajdują największe ośrodki produkcji elektronicznej, ponieważ przede wszystkim tam znajdują się nasi klienci. Oczywiste jest jednak, że w tak krótkim czasie nie byliśmy w stanie dojechać wszędzie, dlatego biorąc pod uwagę dostęp do dobrych dróg, musieliśmy znaleźć kompromis. evertiq.pl: - Czy stosowanie zautomatyzowanych procesów conformal coatingu stanie się absolutnym wymogiem w nadchodzących latach? Jakub Opałka:- Spodziewamy się w najbliższym czasie wzrostu zainteresowania conformal coatingiem. Naszym zdaniem wzrost ten nie będzie jednak wynikał z szerszego zastosowania popularności tego typu zabezpieczeń na nowych rynkach, takich jak rynek elektroniki konsumenckiej (np. telefony czy laptopy), ale z bardziej powszechnego stosowania w gałęziach przemysłu, gdzie te zabezpieczenia już teraz są stosowane, takich jak motoryzacja czy przemysł lotniczy. Głównymi ograniczeniami, dla których zabezpieczenia płytek nie będą powszechnie stosowane są cena oraz skomplikowanie procesu. * * * Tematyka wykładów skupiła się wokół trzech zagadnień. Rozpoczęto od czystości płytek PCB. Pierwszym wykładem bezpośrednio dotyczącym czystości płytek był „Czy możliwe jest stosowanie powłoki ochronnej bez mycia płytek”, zaprezentowany przez Petera Szabo z Zestron. Ta część seminarium poświęcona była szczegółowemu omówieniu mechanizmów powstawiania defektów układów, których źródłem są zanieczyszczenia płytki. Wykład nawiązywał też do drugiego z prezentowanych zagadnień, conformal coating, omawiał bowiem osobno defekty powstające po nałożeniu powłok bez uprzedniego mycia płytki. Martin Kubicek z PBT Roznov w swoim wykładzie, zatytułowanym „To Clean Or Not to Clean” omówił źródła zanieczyszczeń płytek PCB oraz wynikające z nich defekty. W dalszej części przedstawiono też zasady organizacji procesu mycia w firmie, etapy procesu oraz typoszereg urządzeń służących myciu. Część poświęcona conformal coatingowi rozpoczęła się wykładem Pietera van der Vorst’a z DIMA: „Wszystko co trzeba wiedzieć o powłokach ochronnych w elektronice”.. Ten wykład to przede wszystkim przegląd dostępnych środków chemicznych oraz urządzeń, stosowanych w procesie nakładania powłok. Ciekawym elementem wykładu było omówienie wyzwań pojawiających się w tym procesie, takich jak zasysanie płynów o niskiej lepkości przez gęsto ułożone piny konektorów fine pitch, niepożądana obecność chemii pod wyniesionymi elementami płytki czy trudna topografia płytki. Wykład Bernd’a Heinrich’a z Electrolube omawiał zasadnicze kryteria doboru materiałów chemicznych, stosowanych w conformal coatingu. Seminarium zakończył Piotr Dawidowicz z Semicon, przedstawiając zaawansowane technologie tworzenia szablonów do nakładania pasty lutowniczej, takie jak szablony elektroformowalne czy szablony stopniowane.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1