reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© beisea-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 marca 2014

PG oraz Dynamic Precision rozwijają współpracę

Politechnika Gdańska oraz firma Dynamic Precision planują w tym roku poszerzyć istniejącą już współpracę w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań elektronicznych.


W ubiegłym roku firma Dynamic Precision brała udział w projektach oraz partycypowała w kosztach tworzenia części materiałów dydaktycznych obejmujących układy elektroniczne. Obecnie, w ramach poszerzania współpracy, startuje projekt grupowy „Sztuczny pacjent - generator biosygnałów”. Grupa studentów pod przewodnictwem kadry z Dynamic Precision będzie rozwijać wspomniane rozwiązanie korzystając z zasobów Dynamic Precision, takich jak oprogramowanie Cadence oraz baza danych komponentów elektronicznych NOTEfied. Firma Dynamic Precision będzie też prowadziła serię warsztatów przybliżających zastosowanie najnowszych technologii w projektowaniu urządzeń elektronicznych z użyciem oprogramowania EDA oraz modelowania 3D. Warsztaty mają się rozpocząć w październiku bieżącego roku i będą prowadzone w przedmiotu „Wirtualne prototypowanie” dla studentów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Ta formuła zajęć będzie kontynuowana w kolejnych semestrach. Warsztaty będą się kończyć uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość pakietu Cadence wystawionego przez Flowcad Polska (oficjalny dystrybutor tego oprogramowania) oraz Dynamic Precision. Piotr Przystup, Hardware Designer w Dynamic Precision oraz jednocześnie doktorant Politechniki Gdańskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, współtwórca w/w projektu, tłumaczył, iż widzi w tego typu projektach możliwość współtworzenia innowacyjnego systemu kształcenia. -Wierzymy, że wspólna inicjatywa Politechniki Gdańskiej i Dynamic Precision zapewni studentom dostęp do najnowocześniejszych technologii stosowanych w procesie projektowym. Z pewnością podniesie to poziom kształcenia, gdyż studenci będą opuszczać mury uczelni z wiedzą obejmującą wdrażanie projektów opartą nie tylko na czystej teorii, ale również obejmującą zagadnienia i trudności, które pojawiają się w projektach na poziomie przedsiębiorstwa. Dr hab. Inż. Jerzy Wtorek, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. badań dodał. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z przedstawionej przez firmę Dynamic Precision propozycji wspólnej realizacji zajęć dla studentów. Jestem przekonany, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie bardzo owocna dla naszych studentów. Po pierwsze będą oni korzystali z zaawansowanych narzędzi, które później będą przydatne w ich zawodowej karierze. Po drugie, współpracując z pracownikami Dynamic Precision posiądą umiejętności i kompetencje, których nabycie w ramach studiów jest praktycznie niemożliwe. Po trzecie, będą korzystali z zasobów firmy, która jest przodująca na polskim rynku i posiada szerokie kontakty międzynarodowe. Po czwarte, projekt ma się zakończyć rzeczywistym produktem i to spełniającym wymagania zarówno firmy projektującej jak i produkującej sprzęt elektroniczny. Korzyści płynące z takiej współpracy można by wymieniać jeszcze bardzo długo. Również firma Dynamic Precision dostrzega potrzebę głębszej kooperacji z Politechniką Gdańską. Jak mówi Bartłomiej Olik-Gajewski, kierownik Działu Badań i Rozwoju Dynamic Precision, łączenie doświadczenia, z wiedzą i nowymi pomysłami, w świecie, który znajduje się w technologicznym pędzie, z pewnością będzie korzystne dla obu stron. – W odniesieniu do naszej firmy, jesteśmy przekonani, iż współpraca z Politechniką Gdańską, a co za tym idzie, dostęp do wykwalifikowanych absolwentów oraz innowacyjnych rozwiązań, przełoży się w przyszłości na zwiększenie przewagi konkurencyjnej Dynamic Precision.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1