reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Radwag
Przemysł elektroniczny |

RADWAG wybuduje nową siedzibę

Polski producent wag zainwestuje około 10 mln PLN w nowy budynek, do którego przeniesie większość swojej działalności. O szczegółach opowiada nam prezes firmy Witold Lewandowski.


evertiq.pl: - Dlaczego RADWAG zdecydował się na inwestycję w nową siedzibę? Witold Lewandowski, prezes firmy RADWAG: - Decyzja o budowie dojrzewała już od kilku lat. Niezbędne do rozwoju firmy nowe powierzchnie powstawały dotychczas jako kolejne przybudówki na terenie, na którym rozpoczęliśmy działalność 30 lat temu. Od pewnego czasu, ze względu na istniejącą w obecnej lokalizacji infrastrukturę, tak realizowany rozwój stał się niemożliwy. W 2013 roku kupiliśmy działkę o powierzchni 1,5 hektara z budynkami niedziałającej od dawna elektrociepłowni i w 2014 roku rozpoczynamy na niej budowę nowej siedziby firmy, która, według wykonanego już projektu, będzie miała około 8 000 metrów powierzchni użytkowej. - Jak długo ma trwać budowa? - Planowany czas to 2 do 3 lat, a koszt inwestycji szacujemy na 10 milionów PLN. - Jakie będzie przeznaczenie nowego budynku? - Podczas projektowania nowej inwestycji zasadniczym problemem była decyzja jak zagospodarować istniejące w starej lokalizacji budynki o kubaturze około 2 500 metrów. Zastanawialiśmy się, które wyjście będzie lepsze: sprzedaż budynków i przeniesienie całej firmy do nowej siedziby, czy też pozostawienie w starych budynkach pewnych samodzielnie działających wydziałów produkcyjnych. Ze względów ekonomicznych wybraliśmy wariant drugi. Według obecnych założeń w starej firmie pozostanie produkcja wag do pomiaru ładunków w ruchu, czyli tak zwanych wag dynamicznych. W nowej lokalizacji planowane są pomieszczenia dla magazynów materiałów i magazynów wyrobów gotowych, profesjonalnej kontroli dostaw elementów dostarczanych przez kooperantów, wydziałów produkcyjnych wag laboratoryjnych i wag przemysłowych, kontroli końcowej produktów finalnych, pomieszczenia marketingu i ekspozycji oferowanych do sprzedaży wag, kilka sal konferencyjnych w tym jedna na 100 osób oraz oczywiście rozbudowane zaplecze badawczo-rozwojowe. Ze względu na specyfikę naszej produkcji, pewna część budynku będzie posiadała piwnicę ze specjalnie wykonanymi fundamentami, które umożliwiają spełnienie specjalnych warunków środowiskowych do testowania produkowanych przez nas precyzyjnych urządzeń pomiarowych. - Nad czym pracują teraz inżynierowie RADWAG-u? Co nowego pojawi się w ofercie firmy w 2014 roku? - Misją firmy jest produkcja i sprzedaż zaawansowanych technologicznie produktów opracowywanych przez naszych inżynierów i przebadanych we własnych laboratoriach. Od początku istnienia firmy są to wagi i rozbudowane informatycznie systemy związane z pomiarami masy. Warto tu zwrócić uwagę na pewne istniejące powszechnie stereotypy. Otóż waga kojarzy się powszechnie z wyposażeniem sklepu, przychodnią lekarską, a w najdokładniejszej wersji z apteką lub jubilerem. Wagi tego typu istotnie na rynku dominują ale w RADWAG stanowią one udział marginalny. Głównym dostawcą tego typu prostych standardów wagowych na globalny rynek są firmy pochodzące z Azji. My działamy w innym obszarze. Sprzedajemy wagi laboratoryjne, komparatory masy o bardzo wysokich dokładnościach (0,1 ug), urządzenia do kalibracji pipet oraz wagowe terminale przemysłowe umożliwiające pomiar i sterowanie w nowoczesnych liniach produkcyjnych. Naszymi konkurentami w tym sektorze są nieliczne firmy europejskie i amerykańskie. Nasz dynamiczny rozwój technologiczny i zdobyte w ciągu 30 lat istnienia firmy doświadczenie stwarzają coraz częściej możliwości przedstawienia naszym klientom oferty lepszej od oferty konkurencji. Nawiązując do pytania dotyczącego nowości w ofercie RADWAG-u, podam przykład nowego komparatora masy o obciążeniu maksymalnym 1 kg i działce odczytowej 1 ug. Ze względu na specyfikę pomiarów masy trudno wyobrazić sobie o jakich dokładnościach pomiaru mówimy. Pomocna będzie tu analogia do pomiarów długości, gdyż możemy łatwo wyobrazić sobie co to jest 1 mm i 1 km. Otóż odpowiednikiem w pomiarach długości dla opracowanego w RADWAG komparatora masy, jest pomiar odległości 1000 km zmierzony z dokładnością do 1 mm. Drugi przykład nowego wyrobu to wdrożona w tym roku nowa konstrukcja wag przemysłowych dokonujących precyzyjnych pomiarów masy towarów w ruchu, bezpośrednio na liniach produkcyjnych, Wagi tego typu znajdują zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. W tym przypadku można sobie wyobrazić dokładność pomiaru 10 mg i ważoną masę 100 g ale cechą trudną do wyobrażenia jest fakt, że takich pomiarów można na tej wadze wykonać 10 na sekundę. - Inne plany na 2014 rok? - Oczywiście dalszy rozwój naszych wydziałów badania i rozwoju, doskonalenie współpracy z zewnętrznymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz zintensyfikowanie działań marketingowych i dalsza ekspansja na rynki zagraniczne. Zamierzamy tu skoncentrować się głównie na runku USA i Niemiec. Wprawdzie posiadamy dziś ponad 100 dealerów praktycznie we wszystkich krajach świata i na wszystkich kontynentach, oczywiście bez Antarktydy, ale sprzedaż naszych profesjonalnych produktów wymaga coraz większego wsparcia technicznego i ciągłego doskonalenia wiedzy naszych sprzedawców, co ułatwia ich działanie w jednej organizacji czyli w RADWAG. W obu wymienionych krajach mamy od kilku lat własne biura handlowe które posiadają magazyny wag, własny serwis i kadrę umożliwiającą profesjonalne doradztwo techniczne. Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że są to trudne rynki, ale udaje nam się tam systematyczne zwiększać sprzedaż. - Co zadecydowało o sukcesie firmy? - Myślę że moja odpowiedz na to pytanie będzie mało obiektywna gdyż do oceny firmy podchodzę emocjonalnie jak każdy twórca, podobnie jak rodzice do własnego dziecka. Według mojej oceny, w pierwszej fazie rozwoju firmy bardzo ważne było konsekwentne przeznaczanie wszystkich zysków ze sprzedaży prostych wag kuchennych na rozwój firmy, głównie na inwestycje w innowacyjne produkty i własny lokal. Kolejne wyzwanie to tworzenie zasobów ludzkich. Nikt w Radomiu, poza moimi osobistymi doświadczeniami zdobytymi podczas pracy zawodowej w gdańskiej fabryce wag, nie znał się na precyzyjnych wagach laboratoryjnych, od których rozpoczęła się produkcja w RADWAG. Kolejny krok do sukcesu to osiągnięcie w kraju dominującej pozycji w branży i zakończona powodzeniem decyzja o tworzeniu globalnej światowej sieci sprzedaży. Patrząc dziś na źródła sukcesu to, obok pracujących w firmie lojalnych i fachowych ludzi, niezmiernie ważna jest stworzona w RADWAG struktura organizacyjna. W firmie istnieje ciągła współpraca między sprzedawcą, który wie co jest na rynku potrzebne, projektantem który posiada dostateczną wiedzę i sprzęt, aby stworzyć wyrób według wymagań określonych przez sprzedawcę oraz działem produkcji, w którym realizowane są powyższe założenia. Rozerwanie tego łańcucha poprzez wyodrębnienie któregokolwiek z jego ogniw poza strukturę jednej organizacji nigdy nie będzie w optymalny sposób prowadziło do rozwoju firmy produkcyjnej. Nie można projektować nowych wyrobów bez wiedzy o potrzebach rynku, podobnie jak nie można projektować wyrobów bez wiedzy o technologicznych i kapitałowych możliwościach wydziałów produkcyjnych firmy. Bez zrozumienia tych podstawowych zasad nie będzie skutecznej współpracy przedsiębiorstw produkcyjnych z ośrodkami naukowo-badawczymi, choć ta współpraca jest na pewnym etapie rozwoju firm innowacyjnych na pewno niezbędna. Mam nadzieję że udaje nam się ją w praktyce realizować co jest dziś źródłem sukcesu RADWAG-u i jego współpracowników oraz jego elementem strategii rozwoju. - A co jest główną przeszkodą w osiągnięciu sukcesu? - Mentalność polskiego społeczeństwa ukształtowana przez polską historię i podtrzymywana przez dzisiejsze media, która zakłada, że właściciel prywatnego przedsiębiorstwa jest zawsze oszustem dbającym wyłącznie o własne doraźne zyski, wyzyskujący zatrudnionych ludzi wyłącznie w celu prowadzenia luksusowego życia i zwodzenia wszystkich wokół łącznie z własnym państwem. Spróbujmy to razem zmienić! --- Zdjęcia: © Radwag

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama