reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexan24-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 lutego 2014

Elzab: podpisanie umowy dystrybucyjnej na rynku węgierskim

Spółka poinformowała o podpisaniu umowy o współpracę zawartą ze swoją spółką zależną Micra-Metripond. Wartość umowy wynosi 10,4 mln PLN.


Przedmiotem umowy podpisanej 28 stycznia jest produkcja i dostawa przez Elzab dla Micry urządzeń fiskalnych z przeznaczeniem na rynek węgierski oraz określenie warunków działalności w zakresie dystrybucji, realizacji usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych przedmiotowych urządzeń na terytorium Węgier. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Micra-Metripond zawarła również umowę ze spółką MONTEL Informatika o wartości 13,9 mln PLN. Przedmiotem umowy jest dostawa przez MONTEL Informatika dla spółki Micra-Metripond modułów fiskalnych. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia
reklama
reklama
September 28 2020 14:54 V18.10.14-1