reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ingrid-prats-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 stycznia 2014

Lubuskie firmy zyskają możliwość szybkiego prototypowania

W grudniu zeszłego roku w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego stanęła kompletna linia do montażu SMT. Skorzystają z niej między innymi małe i średnie firmy.


Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przetarg na urządzenia do montażu elektroniki o wartości ponad 500 tys. PLN wygrała firma Renex, która dostarczyła:
  • półautomatyczną drukarkę szablonową SP-650 firmy Reeco,
  • piec lutowniczy GF-120HT firmy DDM Novastar,
  • automat pick&place APS LS-40 firmy DDM Novastar,
  • wideomikroskop Magnus HD firmy Tagarno.
Oprócz dostawy maszyn i urządzeń, RENEX będzie zapewniał serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Firma przeprowadzi szkolenia personelu z obsługi dostarczonych maszyn i ich programowania. W końcowej fazie wdrażania systemów przeprowadzona zostanie optymalizacja poszczególnych procesów. O szczegóły przedsięwzięcia zapytaliśmy dr. Wojciecha Zająca z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który kieruje Centrum Technologii Informatycznych zlokalizowanym w Parku Naukowo-Technologicznym UZ. evertiq.pl: - Jaki jest cel projektu? dr Wojciech Zając: - Chcemy wykorzystać potencjał nauki i jednostki B+R dla wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa lubuskiego. Ważną rolę odgrywa tu Park Naukowo-Technologiczny, który pozwoli pozytywnie wpływać na tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. PNT składa się Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych, Centrum Logistycznego PNT i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki, Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Logistyki. - Kto będzie korzystał z urządzeń do montażu elektroniki? - Podstawowymi odbiorcami usług będą małe i średnie przedsiębiorstwa. Idea projektu finansowanego z przyznanych funduszy unijnych polega na umożliwieniu transferu wiedzy i technologii właśnie do tego sektora. - Do jakiego typu projektów jest przeznaczona linia? - Linia produkcyjna będzie przede wszystkim wykorzystywana do szybkiego wykonywania prototypów oraz produktów w małych seriach. Prototypy te będą mogły zostać przebadane pod kątem integralności sygnałów i innych ważnych parametrów oraz będą mogły być modyfikowane i serwisowane na specjalnym stanowisku. - Jakie korzyści przyniesie projekt? - Podstawową korzyścią jest umożliwienie korzystania z urządzeń wysokiej klasy przedsiębiorstwom, dla których technologia taka jest zbyt droga w zakupie. Finansowanie z funduszy unijnych pozwoli na udostępnianie urządzeń i usług na nich wykonywanych po korzystnych cenach. - Planowany rozwój wyposażenia? - Po pełnym rozruchu Centrum Technologii Informatycznych zostanie przeprowadzona analiza potrzeb partnerów przemysłowych i technicznych możliwości ich realizacji. Docelowo projekt będzie się rozwijał tak, by zapewnić dostęp do najnowocześniejszej technologii prototypowania i wykonywania urządzeń elektronicznych wysokiej skali złożoności. - Dziękuję za rozmowę. --- Zdjęcie: © Renex
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2