reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ingrid-prats-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 stycznia 2014

Lubuskie firmy zyskają możliwość szybkiego prototypowania

W grudniu zeszłego roku w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego stanęła kompletna linia do montażu SMT. Skorzystają z niej między innymi małe i średnie firmy.

Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przetarg na urządzenia do montażu elektroniki o wartości ponad 500 tys. PLN wygrała firma Renex, która dostarczyła:
  • półautomatyczną drukarkę szablonową SP-650 firmy Reeco,
  • piec lutowniczy GF-120HT firmy DDM Novastar,
  • automat pick&place APS LS-40 firmy DDM Novastar,
  • wideomikroskop Magnus HD firmy Tagarno.

Oprócz dostawy maszyn i urządzeń, RENEX będzie zapewniał serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Firma przeprowadzi szkolenia personelu z obsługi dostarczonych maszyn i ich programowania. W końcowej fazie wdrażania systemów przeprowadzona zostanie optymalizacja poszczególnych procesów.

O szczegóły przedsięwzięcia zapytaliśmy dr. Wojciecha Zająca z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który kieruje Centrum Technologii Informatycznych zlokalizowanym w Parku Naukowo-Technologicznym UZ.

evertiq.pl: - Jaki jest cel projektu?

dr Wojciech Zając: - Chcemy wykorzystać potencjał nauki i jednostki B+R dla wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa lubuskiego. Ważną rolę odgrywa tu Park Naukowo-Technologiczny, który pozwoli pozytywnie wpływać na tworzenie gospodarki opartej na wiedzy.

PNT składa się Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych, Centrum Logistycznego PNT i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki, Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Logistyki.

- Kto będzie korzystał z urządzeń do montażu elektroniki?

- Podstawowymi odbiorcami usług będą małe i średnie przedsiębiorstwa. Idea projektu finansowanego z przyznanych funduszy unijnych polega na umożliwieniu transferu wiedzy i technologii właśnie do tego sektora.

- Do jakiego typu projektów jest przeznaczona linia?

- Linia produkcyjna będzie przede wszystkim wykorzystywana do szybkiego wykonywania prototypów oraz produktów w małych seriach. Prototypy te będą mogły zostać przebadane pod kątem integralności sygnałów i innych ważnych parametrów oraz będą mogły być modyfikowane i serwisowane na specjalnym stanowisku.

- Jakie korzyści przyniesie projekt?

- Podstawową korzyścią jest umożliwienie korzystania z urządzeń wysokiej klasy przedsiębiorstwom, dla których technologia taka jest zbyt droga w zakupie. Finansowanie z funduszy unijnych pozwoli na udostępnianie urządzeń i usług na nich wykonywanych po korzystnych cenach.

- Planowany rozwój wyposażenia?

- Po pełnym rozruchu Centrum Technologii Informatycznych zostanie przeprowadzona analiza potrzeb partnerów przemysłowych i technicznych możliwości ich realizacji. Docelowo projekt będzie się rozwijał tak, by zapewnić dostęp do najnowocześniejszej technologii prototypowania i wykonywania urządzeń elektronicznych wysokiej skali złożoności.

- Dziękuję za rozmowę.

---
Zdjęcie: © Renex

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 26 2018 11:55 V11.1.1-2