reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 29 maja 2009

Węgry stanowią 60% rynku produkcji elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej

Według analityków Frost&Sullivan, Węgry wyrosły na największy rynek produkcji elektronicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Sprzedawcy sprzętu do produkcji elektronicznej odnotowują dwucyfrowe wzrosty w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe firmy OEM/EMS rozpoczęły również intensywną wymianę sprzętu, jako odpowiedź na zbliżające się wysycenie rynku pod względem kwalifikowanej siły roboczej w całym regionie. Natomiast Węgry ewidentnie wyrosły na największy rynek produkcji elektronicznej w regionie CEE, stanowiąc jego 60%. Węgry są jednocześnie największym regionalnym rynkiem EMS, oferującym znaczny potencjał sprzedaży dóbr inwestycyjnych. 'Wzrost rynku węgierskiego jest stymulowany poprzez ciągłą migrację producentów elektroniki w poszukiwaniu lokalizacji gwarantujących dostęp do zasobów siły roboczej i niskich kosztów, które stają się centrami produkcji dla rynków zachodnich’ twierdzą analitycy Frost & Sullivan. 'Dostępność taniej, a jednocześnie wykwalifikowanej siły roboczej na Węgrzech, wspomagana przez system zachęt inwestycyjnych ze strony rządu oraz wsparcie finansowe Unii Europejskiej, spowodowały rozkwit rynku produkcji elektronicznej’. Jako jeden z pierwszych krajów regionu będących członkiem UE, Węgry odnotowały wyraźny wzrost inwestycji w branży produkcji elektronicznej. Kraj dysponuje jedną z najlepiej rozwiniętych sieci dostawców komponentów, jak również odpowiednią infrastrukturą. Co więcej, zachęty rządowe oraz fundusze płynące z UE uczyniły Węgry jeszcze bardziej atrakcyjną lokalizacją dla produkcji elektronicznej. Węgry mogą poszczycić się również najlepiej kwalifikowaną i najbardziej produktywną siłą roboczą w regionie CEE. Dodatkowo, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, liczba osób kończących studia wyższe podwoiła się. Większość z nich umie język angielski oraz co najmniej jeszcze jeden język obcy. Również infrastruktura kraju jest bardzo zaawansowana na tle pozostałych krajów CEE. 'Pomimo faktu, iż ze względu na intensywną restrukturyzację systemu ekonomicznego, kraj doświadczał ujemnego wzrostu PKB w latach 2000-2007, inwestycje w branży produkcji elektronicznej rosły w stabilnym tempie. Dzięki konkurencyjnym stawkom wynagrodzeń oraz wysoko kwalifikowanej sile roboczej, Węgry są wprost skazane na zostanie kolejnym przykładem sukcesu w regionie CEE’. Jednakże rosnące koszty pracy oraz nasilająca się konkurencja wewnętrzna wyhamują tempo wzrostu rynku w nadchodzących latach. Dodatkowo, Węgry muszą sprostać konkurencji ze strony innych krajów Europy Wschodniej i Azji, oferujących niższe stawki wynagrodzeń. Ze względu na stopniową intensyfikację konkurencji ze strony innych krajów, przewiduje się spadek średniorocznej stopy wzrostu rynku produkcji elektronicznej na Węgrzech. Z drugiej jednak strony, producenci którzy już ulokowali się na Węgrzech, inwestują obecnie w nowe technologie produkcyjne i automatyzują proces wytwarzania. Ponadto, współpracują oni blisko z końcowymi odbiorcami usług, co wpływa pozytywnie na efektywność i jakość ich usług. Nowa analiza Frost & Sullivan zatytułowana Hungarian Electronics Manufacturing Markets prezentuje szerokie spojrzenie na konkurencyjny krajobraz branży produkcji elektronicznej na Węgrzech. Raport zawiera takie wskaźniki rynkowe jak przychody rynkowe firm OEM/EMS/ODM, jak również wnikliwą analizę czynników kreujących lub hamujących rozwój rynku i trendów kształtujących jego kształt.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1