reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 29 maja 2009

Upadł Pronox Technology z Katowic

27 maja 2009 Zarząd Pronox Technology, sprzedającego swoje wyroby pod markami Easy Touch, ProComp, MyColor, złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

Komunikat spółki w tej sprawie brzmi: ‘Zarząd Pronox Technology S.A. […] informuje, iż w dniu 27 maja 2009 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział X Gospodarczy – dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Pronox Technology S.A. z możliwością zawarcia układu. Zarząd podjął powyższą decyzję w związku z pogarszającą się sytuacją Spółki. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Suma niewykonanych terminowo zobowiązań pieniężnych przekracza 10% wartości bilansowej majątku Pronox Technology S.A.’ W 1Q.2009 grupa Pronox miała 12.43 mln zł straty netto w porównaniu do 0.3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 1.05 mln zł w porównaniu do 0.19 mln zł przed rokiem, a przychody 115.8 mln zł w porównaniu do 151.77 mln zł. Spółka popadła w kłopoty między innymi z powodu nietrafionych inwestycji w opcje walutowe, a Zarząd wskazywał na możliwość zaistnienia przesłanek do upadłości firmy po ogłoszeniu wyników 1Q.2009.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1