reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexan24-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 grudnia 2013

Elkomtech dołącza do grupy Apator

23 grudnia 2013 roku Zarząd Apator S.A. podpisał przedwstępną umowę nabycia 100% akcji spółki Przedsiębiorstwo Wdrożeń Postępu Technicznego "ELKOMTECH" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.


Transakcja ma na celu uzupełnienie oferty grupy Apator o rozwiązania informatyczne oraz urządzenia z obszaru telemechaniki, umożliwiające tworzenie i dostawę kompleksowych systemów do automatyzacji pracy sieci przeznaczonych dla energetyki zawodowej – czytamy w komunikacie spółki. Cena nabycia akcji Elkomtech wynosi 90 mln PLN i zostanie odpowiednio pomniejszona o wartość długu netto lub powiększona o wartość gotówki netto według stanu na określony dzień roboczy przed dniem podpisania Umowy Przyrzeczonej. Aby transakcja doszła do skutku, swoją zgodę na przejęcie musi wyrazić Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Elkomtech jest dostawcą systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć, tj. od niskiego po najwyższe. Spółka prowadzi działalność od 25 lat, jest liderem technologicznym w zakresie rozwiązań automatyki stacji i sieci oraz ma istotny udział w rynku energetyki zawodowej. Elkomtech planuje osiągnąć w 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 53 mln PLN, a EBITDA, po oczyszczeniu ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, 21 mln PLN. - Biorąc pod uwagę długofalowe potrzeby naszych klientów związane z rozwojem sieci inteligentnych, łączących funkcję zdalnego sterowania i nadzoru ze zdalnym odczytem i zarządzaniem licznikami energii elektrycznej, postanowiliśmy zaktualizować strategię grupy Apator, w wyniku czego doszło do podpisania umowy zakupu akcji Elkomtech S.A. Szczegóły nowej strategii na lata 2014-2019 zostaną przedstawione w lutym 2014 roku – powiedział Andrzej Szostak, prezes zarządu Apatora. - Przejęcie Elkomtech S.A. oznacza głębszą integrację podmiotów grupy, a także – w dłuższej perspektywie – istotne synergie, tak po stronie sprzedaży, jak i kosztów – dodał Andrzej Szostak. - Połączenie kompetencji Apator i Elkomtech pozwoli na kompleksową obsługę klientów sektora energetycznego w szczególności w zakresie dostawy zintegrowanych rozwiązań informatycznych, takich jak centralny system sterowania i nadzoru siecią elektroenergetyczną, współpracujących z szeroką gamą urządzeń inteligentnych, do których zaliczyć można liczniki inteligentne, sterowniki, zabezpieczenia cyfrowe czy analizatory. Doświadczenia Apatora w zakresie aparatury do łączenia, rozłączania i zabezpieczania sieci niskiego napięcia w połączeniu z kompetencjami Elkomtech dotyczącymi inteligentnych urządzeń i systemów nadzoru pracujących w czasie rzeczywistym dla sieci średnich i wysokich napięć, pozwoli w krótkim czasie na zaoferowanie klientom nowej wartości polegającej na dostarczeniu kompleksowego narzędzia do automatyzacji pracy całej sieci energetycznej na wszystkich poziomach napięć. Dzięki integracji systemów nadzoru i sterowania, AMI i zarządzania majątkiem sieciowym zwiększy się możliwość bieżącej diagnostyki sieci i elastycznego nią zarządzania - pisze spółka w komunikacie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 04 2020 10:54 V18.6.10-1