reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Sharp Przemysł elektroniczny | 28 maja 2009

Wyniki Sharp Manufacturing Poland za rok obrotowy 2008

Sharp Manufacturing Poland z Łysomic opublikował dane finansowe, dotyczące roku obrotowego zakończonego 31 marca 2008.

Sharp w roku kończącym się 31 marca 2008 osiągnął przychody w wysokości 1.807 mln zł, wobec 269 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Należy jednak podkreślić, iż podtoruńska fabryka japońskiego koncernu wystartowała dopiero w sierpniu 2007, a dane dotyczące roku obrotowego 2007 dotyczą okresu sprzed otwarcia faktycznej produkcji (sama spółka istnieje od kwietnia 2006). Wyniki na poszczególnych poziomach Rachunku zysków i strat w okresie od 1 kwietnia 2007 do 31 marca 2008 były następujące: • Wynik operacyjny -78,9 mln zł • Wynik EBIDTA -32.2 mln zł • Wynik brutto -29.0 mln zł • Wynik netto -32.5 mln zł Ponadto najważniejsze dane finansowe dotyczące tego okresu są następujące: • Przepływy środków pieniężnych z dz. operacyjnej -190.0 mln zł • Przepływy środków pieniężnych z dz. inwestycyjnej -224.2 mln zł • Przepływy środków pieniężnych z dz. finansowej -427.0 mln zł • Aktywa/Pasywa 1.474 mln zł • Zobowiązania krótkoterminowe 1.288,4 mln zł • Zobowiązania długoterminowe 4.7 mln zł • Kapitał własny 141.0 mln zł • Kapitał podstawowy 203.0 mln zł Pierwsza faza inwestycji w Łysomicach warta była 44 mln euro. Jak podała niedawno Rzeczpospolita, dotychczas Sharp zainwestował w Polsce niemal 436 mln zł, a wkrótce będzie to ponad 500 mln zł. Według planów ogłoszonych podczas otwarcia zakład docelowo ma produkować 10 mln telewizorów rocznie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2