reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Sharp Przemysł elektroniczny | 28 maja 2009

Wyniki Sharp Manufacturing Poland za rok obrotowy 2008

Sharp Manufacturing Poland z Łysomic opublikował dane finansowe, dotyczące roku obrotowego zakończonego 31 marca 2008.

Sharp w roku kończącym się 31 marca 2008 osiągnął przychody w wysokości 1.807 mln zł, wobec 269 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Należy jednak podkreślić, iż podtoruńska fabryka japońskiego koncernu wystartowała dopiero w sierpniu 2007, a dane dotyczące roku obrotowego 2007 dotyczą okresu sprzed otwarcia faktycznej produkcji (sama spółka istnieje od kwietnia 2006). Wyniki na poszczególnych poziomach Rachunku zysków i strat w okresie od 1 kwietnia 2007 do 31 marca 2008 były następujące: • Wynik operacyjny -78,9 mln zł • Wynik EBIDTA -32.2 mln zł • Wynik brutto -29.0 mln zł • Wynik netto -32.5 mln zł Ponadto najważniejsze dane finansowe dotyczące tego okresu są następujące: • Przepływy środków pieniężnych z dz. operacyjnej -190.0 mln zł • Przepływy środków pieniężnych z dz. inwestycyjnej -224.2 mln zł • Przepływy środków pieniężnych z dz. finansowej -427.0 mln zł • Aktywa/Pasywa 1.474 mln zł • Zobowiązania krótkoterminowe 1.288,4 mln zł • Zobowiązania długoterminowe 4.7 mln zł • Kapitał własny 141.0 mln zł • Kapitał podstawowy 203.0 mln zł Pierwsza faza inwestycji w Łysomicach warta była 44 mln euro. Jak podała niedawno Rzeczpospolita, dotychczas Sharp zainwestował w Polsce niemal 436 mln zł, a wkrótce będzie to ponad 500 mln zł. Według planów ogłoszonych podczas otwarcia zakład docelowo ma produkować 10 mln telewizorów rocznie.
reklama
reklama
November 27 2020 15:37 V18.13.10-1