reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yuriy-chaban-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 grudnia 2013

Olbrzymie pieniądze z UE na badania i rozwój

Łączny budżet programu Horyzont 2020 na najbliższe siedem lat to blisko 80 mld EUR. Wśród priorytetów znalazło się między innymi wsparcie takich branż jak nanotechnologia, robotyka, biotechnologia czy przemysł kosmiczny.


Komisja Europejska ogłosiła w środę 11 grudnia pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020. Jest to największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Tylko do 2015 roku europejscy naukowcy i innowacyjne firmy mogą konkurować o 15 mld EUR. Komisja po raz pierwszy określiła priorytety finansowania na najbliższe dwa lata, wytyczając kierunek dla rozwoju badań w Europie. W budżecie na 2014 r. przeznaczono na badania i innowacje około 7,8 mld EUR – finansowane będą przede wszystkim projekty, wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:
  • Doskonałość w nauce (Excellence in science): ok. 3 mld EUR, w tym 1,7 mld EUR na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln EUR na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie
  • Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership): 1,8 mld EUR na ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny;
  • Wyzwania społeczne (Societal challanges): 2,8 mld EUR na innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa.
- Finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 ma kluczowe znaczenie dla przyszłości badań i innowacji w Europie. Przyczyni się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz poprawy jakości życia. Program został tak pomyślany, aby przyniósł konkretne wyniki. Ograniczyliśmy też biurokrację, żeby łatwiej było wziąć w nim udział. Dlatego zachęcam badaczy, uczelnie, i przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie firmy – zapisujcie się! – apelowała do naukowców z UE Máire Geoghegan-Quinn, europejska komisarz ds. badań, innowacji i nauki. --- Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1