reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke-dreamstime.com Nauka | 10 grudnia 2013

Milion dla mechatroniki

Kierunek mechatronika prowadzony na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej otrzyma milion złotych m.in. na pokrycie kosztów związanych z realizacją nowego programu kształcenia.


– Uzyskane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z realizacją nowego programu kształcenia i rozwojem systemu poprawy jakości kształcenia – informuje prof. Paweł Sowa, dziekan Wydziału Elektrycznego. – Otrzymane fundusze wesprą m.in. wprowadzanie innowacyjnych form realizacji programu studiów, w tym praktyk zawodowych, a także podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz wynagradzanie wybitnych praktyków i rozwój współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Konkurs Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczył wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji. --- Źródło: Politechnika Śląska
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1