reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexey-utemov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 grudnia 2013

Złe warunki pracy w chińskich fabrykach Della

Tydzień pracy trwający do 74 godzin, przemoc słowna, brak odpowiednich środków ochronnych – to realia jakich doświadczają codziennie pracownicy podwykonawców firmy Dell w Chinach.


Elektronics Watch opublikował pierwszy w Polsce raport dotyczący warunków pracy w chińskich fabrykach produkujących dla jednego z największych producentów sprzętu IT na świecie. Chiny, nazywane czasem “fabryką świata”, od dawna są atrakcyjne dla znanych dobrze marek sprzętu IT z powodu niskich kosztów pracy, słabych związków zawodowych i braku zainteresowania rządu we wprowadzaniu w życie istniejącego prawa. Żądania płynące ze strony wielkich firm IT o szybką i tanią produkcję mają poważne konsekwencje dla życia pracowników. Pracownicy w chińskich fabrykach produkujących dla marki Dell pracują nawet do 74 godzin w tygodniu, a ilość godzin nadliczbowych miesięcznie sięga od 52 do nawet 136. Pracownicy bez zapowiedzi przenoszeni są ze zmiany dziennej na nocną, a gdy fabryka ma więcej zamówień pracują 7 dni w tygodniu.
- Nasze ustalenia pokazują, że pracownicy zmuszani są do brania nadgodzin po prostu żeby się utrzymać, mimo że konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i chińskie prawo pracy określają, że płaca minimalna powinna być na takim poziomie, który zapewni podstawowe potrzeby pracowników - mówi dyrektor duńskiej firmy badawczej DanWatch, Eva Hesse Lundström.
Zauważalnym problemem jest też narażenie pracowników na działanie różnego rodzaju szkodliwych substancji podczas procesu składania urządzeń czy lutowania obwodów. Brak odpowiednich zabezpieczeń, jak np. maski ochronne. Ponadto praca wiąże się z dużą presją i obciążeniem psychicznym, a przemoc słowna jest na porządku dziennym. Wszystkie te praktyki zakazane są przez etyczny kodeks postępowania firmy Dell, a także niezgodne ze standardami organizacji Electronic Industry Citizen Coalition (EICC), której Dell jest członkiem. Raport i film skupiają się na amerykańskiej firmie Dell, ze względu na jej wiodącą rolę w zaopatrywaniu sektora publicznego w Europie i fakt, że Dell jest jedną z marek sektora IT, którym organizacje pozarządowe już wcześniej wytykały łamanie praw człowieka, ale mimo to nie zostały podjęte skuteczne działania aby temu zapobiec. Przykłady poważnych naruszeń praw pracowników dotyczących firmy Dell zgłaszane były już od 2004 roku. Dell informował o planach podniesienia pensji i redukcji godzin nadliczbowych dla pracowników w produkujących dla niego fabrykach. Co więcej, podczas wewnętrznych kontroli zostały dostrzeżone tego rodzaju poważne naruszenia. Jednakże firma wciąż wywiera naciski na swoich poddostawców, aby raczej cięli koszty, zamiast poprawiać warunki pracy w fabrykach. Publikowany właśnie raport potwierdza tę ocenę. Deborah Albers, Głowny Strateg Społeczny firmy Dell, po zapoznaniu się z ustaleniami raportu przekazała, że w ostatnim czasie 3 z 4 badanych fabryk poddane były kontroli, a 4 czeka audyt w nadchodzącym roku. Jej reakcja na przekazane pismo przez duńską frimę badawczą DanWatch była następująca: - Tak jak w większości naszych audytów, odkryliśmy pewne niezgodności z kodeksem etycznego postępowania EICC i wdrażane są w tych sprawach odpowiednie działania. Jeżeli okaże się, że jakieś kwestie poruszone przez Państwa nie zostały włączone do ustaleń audytów, nasz zespół ds. Społecznej i środowiskowej odpowiedzialności w łańcuchu dostaw będzie badał sprawę. Ostatni raport CSR firmy Dell stwierdza, że nadmierne godziny pracy były stwierdzone w 66,7% z przeprowadzonych audytów, a wystawienie pracowników na niebezpieczne sytuacje w 18,1%.
--- Elektronics Watch jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, którego częścią jest między innymi promocja raportu oraz filmu, ukazującego warunki pracy młodych ludzi w Chinach. Nasze działania, także edukacyjne, zmierzają do poprawy warunków pracy w fabrykach sprzętu IT w Krajach Rozwijających się. Poprzez międzynarodowe partnerstwo z różnego rodzaju europejskimi organizacjami i nie tylko, możemy w przyszłości pozytywnie wpłynąć na polityki dużych koncernów eksploatujących kraje Globalnego Południa.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1