reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. Przemysł elektroniczny | 22 listopada 2013

Dobre wyniki APS S.A.

Przychody i zysk w górę - spółka Automatyka Pomiary Sterowanie wyraźnie poprawiła wyniki finansowe w trzecim kwartale 2013 roku.


APS S.A. osiągnęła blisko 6, 8 mln PLN obrotów w trzecim kwartale 2013 roku, w porównaniu z nieco ponad 6 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto wzrósł z 216,6 tys. PLN w ubiegłym roku do blisko 722,8 tys. PLN w roku bieżącym. Spółka zawdzięcza ten wzrost dobrym wynikom w podstawowych dziedzinach działalności: usługach projektowania, systemach sterowania i nadzoru oraz w serwisie. APS potwierdziła też pozycję sprawdzonego dostawcy aparatury automatyki o czym świadczy wzrost przychodów jej biura handlowego. - Wyniki za trzeci kwartał 2013 roku potwierdzają charakterystyczną dla branży sezonowość świadczonych przez spółkę usług – mówi Bogusław Łącki, prezes APS S.A. - W rozpatrywanym okresie, dzięki wyraźnie zwiększonym obrotom – o ponad 700 tys. PLN w porównaniu z ubiegłym rokiem - wykazujemy wyższy o ponad pół miliona zysk. Taka sytuacja dobrze rokuje również na koniec roku. APS jest w trakcie realizacji dwóch dużych kontraktów: dla PGNiG Termika – na modernizacje kotła Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie oraz dla AGP METRO POLSKA - na dostawę wyspecyfikowanych elementów w ramach projektu i budowy drugiej linii metra w Warszawie. Ich terminowa realizacja będzie miała wpływ na dalszą poprawę wyników w przyszłych okresach. Na początku października spółka zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Białymstoku o dofinansowanie wartego blisko 640 tys. PLN projektu. Jego celem jest wsparcie innowacyjnego wdrożenia systemu B2B, automatyzującego proces realizacji zamówienia handlowego oraz proces nadzoru serwisowego przy wdrożeniu technologii elektronicznej wymiany danych. Projekt rozpoczął się na początku listopada, a jego zakończenie planowane jest na koniec maja 2014 roku. Również w październiku APS SA zawarła umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku o dofinansowanie projektu „Akademia APS – kompleksowy program szkoleniowo – doradczy dla firmy Automatyka Pomiary Sterowanie SA i jej pracowników”. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 stycznia 2014 roku; zakończenie – na koniec lutego 2015 roku. Projekt o wartości dofinansowania prawie 280 tys. PLN ma na celu wsparcie firmy prowadzącej innowacyjną działalność w dziedzinie automatyki przemysłowej w bieżącym uzupełnianiu wiedzy przez jej pracowników. --- Zdjęcia: © Automatyka Pomiary Sterowanie S.A.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2019 20:21 V13.3.8-1