reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 21 maja 2009

Zakład Elektroniki Górniczej zainwestuje w 2009 roku 7.5 mln zł.

Nie wszyscy będą wspominać rok 2008 jako zły okres. Zakład Elektroniki Górniczej odnotował wzrost sprzedaży i wydatnie poprawił rentowność działalności. W dalszej perspektywie planuje też inwestycję w nową siedzibę o wartości 6.5 mln euro.

Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ZEG SA za rok 2008 wskazuje na kilka ważnych faktów, dotyczących działalności firmy w roku 2008 oraz jej planów na bieżący okres: • Sprzedaż w roku 2008 wyniosła 69.273 tys zł, co stanowi wzrost o 36.6% w stosunku do roku 2007 (50.695 tys zł) • Zysk na sprzedaży wyniósł 3.645 tys zł i był lepszy od uzyskanego w roku 2007 o 35.5% (2.690 tys zł) • Zysk netto wyniósł 2.056 tys zł, co oznacza bardzo wyraźną poprawę w stosunku do roku 2007 o 87.9% (1.094 tys zł) • Wśród największych dostawców Grupy w 2008 roku wymieniono dwóch szeroko rozpoznawanych na naszym rynku dystrybutorów komponentów elektronicznych: SOYTER Sp. z o.o. (Izabelin) oraz Biuro Zaopatrzenia Technicznego BEZET Jacek Szumniak (Katowice). • Nakłady na niefinansowy majątek trwały w 2008 roku wyniosły 6.182 tys. zł, z czego 3.274 tys. zł przeznaczone zostało na inwestycje majątek rzeczowy. • W roku 2009 ZEG S.A. planuje wzrost wydatków na modernizację oraz na nakłady inwestycyjne. Kontynuowane będą również prowadzone prace rozwojowe. Planowane wydatki na niefinansowy majątek ZEG S.A. w 2009 roku to kwota 7.500 tys. zł. • W skład grupy kapitałowej ZEG SA wchodzi spółka ZEG-PCB sp. z o.o., która zajmuje się produkcją jedno i dwustronnych obwodów drukowanych. Firma ta posiada odbiorców obwodów drukowanych głównie na rynku krajowym, a udział eksportu nie przekracza 0.5 %. Firma produkuje dla małych i średnich odbiorców, głównie producentów sprzętu AGD, a także profesjonalnej elektroniki. W 2009 roku planowana jest inkorporacja tej spółki z ZEG S.A. • Jak czytamy w ‘Sprawozdaniu …’ ZEG-PCB spotyka się z wieloma trudnościami rynkowymi: ‘Dużym zagrożeniem dla Spółki jest też postępująca recesja gospodarcza. Przekłada się to na odczuwalny już spadek zamówień (dotyczy to zwłaszcza kontrahentów produkujących sprzęt AGD, a także eksportujących swoje wyroby).’ • W roku 2008 ZEG-PCB zainwestował w automat do rycowania, pozwalający w znaczący sposób poprawić precyzję wykonywanych w płytkach nacięć oraz tester optyczny firmy MANIA, umożliwiający 100 % elektroniczne testowanie produkowanych obwodów. W 2008 roku spółce udało się poszerzyć swoją ofertę produkcji o trawione elementy mosiężne i miedziane (styki, blachy stosowane w modelarstwie), a także powrócić do produkcji stalowych sitek dla firmy ZELMER. • W lutym 2008 ZEG otrzymał zgodę na włączenie w obszar Katowickiej SSE nieruchomości spółki w Tychach. Na włączonej do strefy działce ZEG będzie realizował inwestycję w budowę dwóch jednokondygnacyjnych hal produkcyjnych o powierzchniach 2.700 m2 i 2.400 m2, rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej o dodatkową powierzchnię 1.500 m2 oraz wyposażenie hal w specjalistyczne linie technologiczne, maszyny i urządzenia niezbędne do rozwinięcia produkcji urządzeń elektroniki, automatyki i elektrotechniki górniczej. Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych szacowana jest na 6.5 mln euro, a planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2010
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1