reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 października 2013

430 mln PLN na opracowanie produktów nowych technologii

NCBiR ogłosił wyniki konkursu Demonstrator+ przeznaczonego dla firm i instytucji z sektora wysokich technologii. Z listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania wybraliśmy te związane z elektroniką.


Celem konkursu jest wzmocnienie transferu wyników badań naukowych do gospodarki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma 430 mln PLN na rozdysponowanie dla 41 firm, które będą realizować wersje demonstracyjne swoich innowacyjnych produktów i technologii. Przedsiębiorstwa dołożą kolejne 270 mln PLN. - Idąc tropem znanego powiedzenia „od pomysłu do przemysłu” napotykamy po drodze kilka szczególnie trudnych etapów - mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Kiedy badania przynoszą pozytywny efekt, potrzebne są środki na wykonanie demonstratora technologii, który często jest niezbędny do pozyskania inwestora. Program Demonstrator+ jest jednym z tych elementów, które są kolejnym mostem na drodze do usprawnienia systemu komercjalizacji badań naukowych - dodaje prof. Barbara Kudrycka. Jednym z beneficjentów programu jest firma AMZ-KUTNO, która otrzyma niemal 4,5 mln PLN na reaktywację od podstaw nowej wersji kultowego polskiego samochodu „Syrenka”. Skupmy się jednak na projektach bliższych branży elektronicznej:
  • Jeremiasz Olgierd ABRAXAS Jeremiasz Olgierd, „Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”, 4,95 mln PLN,
  • Elsit, „Wysokowydajna technologia wytwarzania taśm szybkoschładzanych oraz amorficznych i nanokrystalicznych rdzeni magnetycznie miękkich na elementy indukcyjne”, 15,38 mln PLN,
  • ENTE, „Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Informacją o Kolejowym Ruchu Pasażerskim”, 3,55 mln PLN,
  • General Motors Manufacturing Poland, „Modułowe zautomatyzowane stanowisko produkcyjne wraz z oprzyrządowaniem do bezinwazyjnego potwierdzania jakości produktu”, 5,46 mln PLN,
  • Centrum Transferu Technologii EMAG, „Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych”, 5,29 mln PLN,
  • Robotics Inventions,”Demonstrator autonomicznego robota sprzątającego bez udziału operatora z automatyczną ekologiczną stacją serwisową”, 3,25 mln PLN,
  • PREVAC, „Aparatura pomiarowa do badania stanów elektronowych zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów -SEZAM”, 3,27 mln PLN.
Podane kwoty dofinansowania są orientacyjne i zostaną ostatecznie ustalone na podstawie rekomendacji ekspertów z II etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. --- Źródło: NCBiR
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-2