reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 maja 2009

Najważniejsze fakty dotyczące działalności Apator SA w roku 2008

Artykuł zawiera krótkie omówienie najważniejszych faktów dotyczących działalności Apator SA, wpływających na uczestników łańcucha dostaw dla elektroniki w roku 2008

Informacje pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Apator SA za 2008 rok oraz Sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2008: • Sprzedaż w roku 2008 wyniosła 100.031 tys zł, co stanowi wzrost o 111.11% w stosunku do roku 2007 (90.031 tys zł) • Zysk na sprzedaży wyniósł 10.510 tys zł i był mniejszy od uzyskanego w roku 2007 o 13% (12.047 tys zł) • Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 17.121 tys zł i był niemal identyczny jak rok wcześniej (17.055 tys zł) • Zysk netto wyniósł 34.607 tys zł, co stanowi niewielki, blisko 3-procentowy spadek w stosunku do roku 2007 (35.618 tys zł) • Segment pomiarowy przyniósł spółce 42.456 tys zł przychodu (22.047 tys zł, 192.57%), segment łącznikowy 52.080 tys zł (62.669 tys zł, -16.9%), pozostała sprzedaż 5.495 tys zł (5.315 tys zł). • Sprzedaż systemów pomiarowych i kredytowo - przedpłatowych liczników energii elektrycznej przyniosła w 2008 roku spółce APATOR SA przychody na poziomie 14.047 tys. zł. Jest to poziom wyższy niż w analogicznym okresie 2007 roku o 1.381 tys. zł. • Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 398 osób, czyli zmniejszyło się o 38 osób w stosunku do poziomu z dnia 31 grudnia 2007 roku. • Wydatki inwestycyjne w 2008 r. osiągnęły poziom 4.208 tys zł. W zakresie prowadzonej przez Apator SA produkcji elektronicznej w roku 2008 zrealizowano następujące inwestycje: stanowiska do testu funkcjonalnego, urządzenia do krępowania i obcinania elementów elektronicznych, linia montażu liczników kredytowych, urządzenia do kalibracji liczników, urządzenie do montażu elementów elektronicznych, testery płytek drukowanych itp. • Do największych dostawców spółki należał Pafal SA Świdnica, dostarczający komponenty elektroniki (z tytułu przejęcia zakupów komponentów elektroniki przez Apator SA). • Największym dostawcą usług EMS był w roku 2008 Alco Electronics Sp. z o.o. z Wołowa. Obecnie obsługa produkcyjna Apator SA prowadzona jest przez Hanza Poland, która przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Alco Electronics w zeszłym roku. • W odniesieniu do 2007 roku należy wskazać na znaczący wzrost zakupów elektroniki, z 10% do 33%.Wynika to z faktu, iż Apator SA przejął w drugim kwartale 2008 roku od spółki zależnej FAP PAFAL SA zakupy komponentów elektroniki do produkcji liczników energii elektrycznej. Komponenty elektroniki kupowane są od zakwalifikowanych producentów i dystrybutorów, głównie przy wykorzystaniu aplikacji przetargowej Proffer. Pozwala to dostawcom w systemie on-line 24 godziny/dobę składać oferty, znając najniższą aktualną cenę, wymagania jakościowe i logistyczne Apatora. Dostawca po złożeniu najlepszej oferty i otrzymaniu pierwszego zamówienia ma również dostęp w aplikacji Proffer do potrzeb materiałowych w całym horyzoncie planowania Apatora. • W roku 2008 nastąpiła ważna zmiana charakteru współpracy ze spółką zależną PAFAL SA: w 2007 r. przez Apator SA wykonywana była wyłącznie usługa montażu płyt elektroniki, natomiast od II kwartału 2008 r. w Apator SA odbywał się cały proces produkcyjny tego wyrobu, począwszy od zakupu materiału do sprzedaży gotowego produktu. W efekcie, przychody ze sprzedaży płyt elektronicznych do kredytowych liczników energii elektrycznej w 2008 roku osiągnęły wartość 19.342 tys. zł i były wyższe o 16.610 tys zł. Jedynym odbiorcą płyt jest spółka FAP PAFAL SA, producent kredytowych liczników energii elektrycznej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-2